Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnan käyttäjille on hyvä kertoa museosta perusasiat kohdassa Organisaation kuvaus. Usein Finnasta aineistoja löytävät käyttäjät haluavat tietää, miten museon aineistoja saa (saako?) käyttää , ja miten niihin pääsee käsiksi. Jos käyttäjä voi tilata itselleen aineistoa (esim. suurempaa kuvakokoa), kannattaa mainita, millaisella aikataululla tilauksia käsitellään ja kuinka nopeasti käyttäjä voi tilaamansa aineiston saada. Jos Kokoelmapalvelun aukioloajat poikkeavat museon palvelupisteiden yleisistä aukioloajoista, kannattaa sekin mainita kentässä Aineistojen käyttö. Kokoelmapalveluiden yhteystiedoille on omat kentät (ks. alla).

...