Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kohdassa: override_full_sections on teksti SpecialFacets mikä täytyy poistaa, poistamatta kuitenkaan mitään muuta. Tässä tapauksessa tilalle jäisi siis:

Code Block
[Parent_Config]
relative_path = "../finna/facets.ini"
override_full_sections = "Results,ResultsTop,CheckboxFacets,Results_Settings,Author,Advanced,Advanced_Settings,HomePage,HomePage_Settings,"

Seuraavaksi Jonka jälkeen voidaan lisätä seuraava koodilohko, alla olevan koodin voi kopioida suoraan lohkon sisältä ja lisätä omaan yllä mainitun facets.ini tiedoston loppuun:

...