Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Kartan lisääminen Alue-fasettiin tapahtuu helposti hallintaliittymän tiedostonhallinnan kautta.

KarttanäkymäImage Added 

Kartta Alue-fasetissa

 

Avataan hallintaliittymässä yläpaneelin kautta Tiedostonhallinta ja siirrytään tiedostoon facets.ini, joka löytyy polusta:

Code Block
iconfalse
<organisaatio>/<näkymä>/local/config/vufind/facets.ini

Ensimäinen operaatio mitä tehdään on muokata seuraavaa lohkoa koodissa:

Code Block
[Parent_Config]
relative_path = "../finna/facets.ini"
override_full_sections = "Results,ResultsTop,SpecialFacets,CheckboxFacets,Results_Settings,Author,Advanced,Advanced_Settings,HomePage,HomePage_Settings,"

Kohdassa: override_full_sections on teksti SpecialFacets mikä täytyy poistaa, poistamatta kuitenkaan mitään muuta. Tässä tapauksessa tilalle jäisi siis:

Code Block
[Parent_Config]
relative_path = "../finna/facets.ini"
override_full_sections = "Results,ResultsTop,CheckboxFacets,Results_Settings,Author,Advanced,Advanced_Settings,HomePage,HomePage_Settings,"

Jonka jälkeen voidaan lisätä seuraava koodilohko, alla olevan koodin voi kopioida suoraan lohkon sisältä ja lisätä omaan yllä mainitun facets.ini tiedoston loppuun:

Code Block
[SpecialFacets]
; Finna geographical facet
finna_geographic[] = geographic_facet:location_geo

Sitten voidaankin tallentaa tiedosto ja käydä katsomassa muokatussa näkymässä, että miltä fasetti näyttää.