Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Suunnittelupäällikkö Minna-Liisa Kivinen on toiminut Kirjastoverkkopalveluiden johtajan sijaiisena sekä ollut vastuuhenkilönä mm. kirjastojärjestelmähankinnassa. Hän siirtyy maaliskuun alusta toisen työnantajan palvelukseen. Suunnittelupäällikön tehtävät hoidetaan tarkoituksenmukaisimmilla väliaikaisjärjestelyillä ennen pysyvään ratkaisuun siirtymistä. Yhteistyötahoille ilmoitetaan järjestelyistä ja Kansalliskirjaston yhteyshenkilöistä erikseen.
  • Tietojärjestelmäpäällikkö Tommi Jauhiainen siirtyy Tietojärjestelmät-yksikön esimiehen tehtävistä takaisin tutkimuksen pariin. Tietojärjestelmäasiantuntija Bjarne Beckmann toimii Tommi Jauhiaisen jälkeen Tietojärjestelmät-yksikön vs. esimiehenä.

Finna
Finto
Melinda

...

Yhteentoimivuuden palvelut

...


Avoin tiede
...

Anchor
finna
finna
Finna 

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

...