Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kansallisten kuvailuryhmien tehtävien ja uusien kokoonpanojen esittely (40 min): Kuvailustandardiryhmä
  • ryhmien suhde Kansalliskirjaston tuottamiin palveluihin: lyhyet esittelyt Kuvailusääntöpalvelusta, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelusta, Toimijakuvailupalvelusta, Formaatti- ja konvertointipalvelusta, Kansallisbibliografiapalvelusta
  • OKM toivoo prosessikuvaa kuvailuasioiden päätöksenteosta ja käsittelystä
 • Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen: (1 h)
  • Kuvailustandardiryhmän alustus ja muiden ryhmien kommentit
  • Miten jatketaan keventämistä/sujuvoittamista tästä: MARC 21 -kevennykset, työprosessit, työohjeet, teostietueet yms.
  • Miten ja milloin viestitään kirjastoille

...