Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 EsitysEsittäjäVideoDiat
9.15TervetuloaSuvi Kukkonen, tiedottaja, Kansalliskirjasto  

 

9.18

  

Metatiedon yhteentoimivuutta edistävät palvelut ja projektit

 
 • Metatiedon asiantuntijapalvelut kuvailun tukena
 • Toimijakuvailupalvelu tiedottaa
 • Miten suomalaisten yhteisöjen ISNI-tunnukset saadaan Asteriin?
 • YSAsta ja Allärsista YSOon
 

 
 • Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto
 • Katerina Sornova, kirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto
 • Martin Engberg, kirjastoamanuenssi, Kansalliskirjasto
 • Jarmo Saarikko, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto  
9.41Korkeakoulujen kirjastojärjestelmähankinnan tilannekatsausMinna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto  
 Aikaa kysymyksille   
9.57Viestinnän kuulumiset (Educa ja Ruotsinkielisen viestinnän tuleva työpaja)Suvi Kukkonen, tiedottaja, Kansalliskirjasto  
10.08Finnan tilannekatsaus + kysymyksiäErkki Tolonen, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto  
10.23Ajankohtaista MelindastaMinna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto  
10.34Julkaisujen avoin saatavuus yliopistoissaYliopistojen julkaisujen avoimuus vuonna 2016
Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto  
 Aikaa kysymyksille   
10.54Avoimen tieteen koulutuksia keväällä
Esa-Pekka Keskitalo, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto  
11.00Ajankohtaista pysyvistä tunnisteista: ISNI-tunnukset, organisaatioden tunnukset, tutkimusdatan tunnuksetEsa-Pekka Keskitalo, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto  
n. 11.16Webinaari päättyySuvi Kukkonen, tiedottaja, Kansalliskirjasto  
     
     

...