Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Artikkeli julkaistaan jossain alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (listan lehdistä voit ladata tästä, valitettavasti teknisten ongelmien vuoksi preview ei toimi kunnolla). Alennuksen piiriin kuuluu yli 1500 Elsevierin omistamaa hybrid-lehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Alennuksen piiriin eivät kuulu Elsevierin julkaisemat tieteellisten seurojen omistamat lehdet. Alennus on tarjolla vertaisarvioitua, tietellistä tietoa sisältäviin artikkelityyppeihin: full length journal articles (including review articles), short communications, case reports, short surveys, software articles, data articles.
  • Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020.

...