Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

päivitetty 28.6.2018    .2018 / 26.2.2019 / 5.2.2020

Pääsäännöt

  • Lyhenteiden loppupisteen tai datassa olevan muun välimerkin jälkeen ei lisätä loppupistettä
    • Välimerkit: .?"-! ,)] 
    • Joissain kentissä myös kaari- tai hakasulut toimivat loppuvälimerkkeinä, tarkistettava yksittäisten kenttien kohdalta  
  • Mahdollinen loppupiste lisätään aina ennen kontrolliosakenttiä $0-$8
  • Linkkikentän $u jälkeen ei lisätä loppupistettä

Kenttäkohtaiset säännöt

vain osakentän $b jälkeen                                     
KenttäLoppupisteErikoissäännöt
010-035EI 
036KYLLÄ
037-050EI
051KYLLÄ
052-09XEI 
100KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
110KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
111KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
130KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
210EI
222EI 
240EI 
242KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $y, piste on ennen sitä
243EI 
245KYLLÄPiste merkitään myös muun välimerkityksen jälkeen, paitsi jos kentän viimeinen sana on lyhenne , tai alkukirjain tai loppuvälimerkkiin päättyvä metadataloppuvälimerkki kuuluu metadataan.  Ks. esimerkkejä MARC 21 Full -versiosta
246-247EI
250KYLLÄ
 251EI
254-258KYLLÄ 
260KYLLÄPääsääntö: $a : $b, $c. Tarkista eri poikkeukset ja välimerkitys MARC 21 Full -versiosta
263EI
264KYLLÄTarkista poikkeukset MARC 21 -sovellusohjeesta
270EI
300EI 
306EI
307KYLLÄ 
310EI
321EI
336-338EI 
340KYLLÄVain joidenkin osakenttien jälkeen. Tarkista osakentät MARC 21 Full -versiosta
341EI
342EI
343KYLLÄ
344-348EI 
351-352KYLLÄ
355EI 
357EI
362KYLLÄ
363EI 
365-366EI
370EI 
377EI
380-388EI
490EI 500

500-505

KYLLÄ
506KYLLÄosakenttä $f sisältää koneluettavaa tietoa, eikä siihen kuulu loppupistettä. (Eli $f on kentässä 506 kontrolliosakenttä.)
507-509KYLLÄ 
510EI 
511-518KYLLÄ
520KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
521-526KYLLÄ 
530KYLLÄ
532 EI
533-534KYLLÄ 
535-536EI
538KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
540-541KYLLÄ 
542EI
544-547KYLLÄ
550KYLLÄ 
552KYLLÄ
555-556KYLLÄ 
561-563KYLLÄ
565EI
567 
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
580-581KYLLÄ
583EI 
584-585KYLLÄ
586EI
588KYLLÄ 
59XEI
600KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
610KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
611KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
630KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
647-651 
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
653EI
654-662 
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
69XEI 
700KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
710KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
711KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
720EI
730KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
740KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
751EI 
752KYLLÄ
753EI
754KYLLÄ 
758EI
760-787 
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
800KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
810KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
811KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
830KYLLÄ Kaarisulun jälkeen ei pistettä
850EI
852EI
856EI 
880Samoin kuin vastaavat kentät
882-887EI 
9XXEI