Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kokousmuistio

Paikalla: Kaisa Hypén, Ulla Ikäheimo klo 13.30 asti, Mari Isokoski, Maria Kovero, Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa siht., Marja-Liisa Seppälä pj.

Kuvailustandardiryhmä kuvansi opetus-ja kulttuuriministeriön toiveesta kuvailun asiantuntijaryhmien välisiä vastuita ja suhteita. Kuva lähetetään kommentoitavaksi muille kuvailun asiantuntijaryhmille.

Ryhmä hahmotteli RDA-termien ja kansallisten termien muutosprosessia. Prosessin kuvaus on nähtävillä osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/ghRiBQ.

Ryhmän valmisteleman kuvailumanifestin pohjalta muokattu artikkeli ilmestyy Signum-lehden kesäkuun numerossa.

Kuvailun asiantuntijaryhmien keskinäiseen viestintään ehdotetaan viestintäfoorumia. Foorumi toimisi Kansalliskirjaston kiwi-alustalla ja tulisi olemaan kaikkien luettavissa. Kommentointi on rajattu vain kuvailuryhmien jäsenille. Aiheesta tiedotetaan enemmän, kun foorumi on avattu.

Kuvailun tiedotuspäivä järjestetään tänä vuonna syyskuun lopulla kaksipäiväisenä. Ensimmäisenä päivänä ohjelma on tiedotuspainotteista, toisena päivänä ohjelmassa on käytännönläheisiä esimerkkejä mm. kuvailun keventämislinjauksista. Tiedotuspäivän tarkka ajankohta ilmoitetaan heti sen varmistuttua.

Ryhmä tarkasteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaansa ja totesi sen toteutuneen tähän mennessä hyvin.

Kuvailustandardiryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12. kesäkuuta.