Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kansallisbibliografian metatiedon avaaminen ja Bibframe-esittely (Osma Suominen)
 • Kielikoodien ISO 639-1 / BCP 47 käyttö kentässä 041:
  • Analysoidaan mahdollisuudet ja tehdään suositus ja konversiotoive
 • Ryhmän nimittäminen
 • painopisteet 2018-2019
 • Esitys ryhmän toiminnasta ja tuloksista Tiedonhallinnan ohjausryhmälle 13.3. kokoukseen (10 min):
  • Raportti, tehtävä, tosu/painopisteet
 • Matkasaarnajaroolin ottaminen (kuvailumanifestin julkaisutilanne)
 • Tilanne RDA:n uuden version kääntämisessä
 • Linjauspyynnöt:
  • Sisku-ryhmä pyytää linjausta kohtaan 6.4: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa. 
   • Kysytty kantaa 26.1. myös Melinda-palvelusta Eeva-Riitta Peltoselta (elokuvien kuvailun asiantuntija):
    Vastaus: "Itse kannatan sisällönkuvailuryhmän aloitetta. Olisi sitten valmiina tietueella, mikäli samannimisiä teoksia tulee lisää (vrt. Tuntematon sotilas). ... 
    Kun olen keskustellut aiheesta mm. Tampereella oman – entisen - osastoni kanssa, niin siellä vastustettiin käytäntöä, koska käytäntö merkitsisi jokaiselle tietueelle lisätyötä. Olisihan tämä on ristiriidassa kuvailun keventämisen / sujuvoittamisen kanssa."
   • Kuvailustandardiryhmä: helpottaa erottamista, tieto löytyy helposti, asiakasystävällistä, takautuva lisääminen työlästä → ryhmä kannattaa linjausta
  • Kansallisbibliografiapalvelu pyytää linjausta kohtaan 1.7.3 vaihtoehto. Onko KB-linjaus vai SKL?: Sovelletaan vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestä → hyväksytään SKL-linjauksena
 • Käyttöoikeusmetatieto
 • Muuta?
  • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta
  • Ulla: Syksyn translitterointikyselyn tuloksista - raportti vielä kesken: Virittäjän vai ISO 9 -standardin mukaan?Toimijakuvailua tekee vain muutama kirjasto, KK:ssa päätetty muuttaa kyselyn tuloksena yhteisönnimet kansallisen standardin mukaisiksi kuten henkilönnimet jo ovat. Bibliografisessa kuvailussa kirjastojen käytännöt lähes tasan: tieteelliset kirjastot suosivat ISO 9 -standardia, yleiset taas kansallisia muotoja. Molemmille on hyvät perustelut eikä muutoksia haluta tehdä kuin poikkeustapauksissa. Kuka päättää kansallisen linjan - onko tämä kuvailustandardiryhmän asia?