Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Käyttäjänäkökulma aiheeseen
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden näkökulmiaFinna verrattuna
  • Europeanaan ja muihin kansainvälisiin digitaalisiin kulttuuriperintöpalveluihin Finna vs. Europeana ym.

11:35 Orientaatio: mitä ovat sisältö-, media- ja formaattityypit?
11:45 Katsaus nykyisiin haasteisiin (yhteinen aivoriihi)

...