Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleOHJE

Tehtävien merkitseminen aloitetuiksi tai tehdyiksi ei vaadi kirjautumista muokkaustilaan (edit-nappi), muut muokkaukset kylläkin. Ajatuksena on, että kirjasto tai muu vastuutaho voi ruksia tehtäviä valmiiksi kun ne on tehty, muut muutokset voidaan tehdä yhteisten palaverien yhteydessä.

Deadlinen voi merkitä joko päivämääränä, jolloin päivän voi valita kirjoittamalla ensin '//' (ilman lainausmerkkejä) ja valitsemalla sen sitten avautuvasta kalenterista (esimerkki: ) DL voi toki olla myös vapaamuotoinen, esim. "ensimmäisten koeajojen jälkeen tms.".

SUUNNITTELU

TehtäväVastuutahoYmpäristöDeadlineTärkeys

Kimpan päätös liittyä Melindaan

 •  Valmis
Eepos  
Status
colourRed
titlekriittinen

Resursointi: henkilöresurssit, budjetti

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Palvelusopimuksen allekirjoittaminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK  
Status
colourRed
titlekriittinen

Kimpan sisäisen projektiryhmän organisoituminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Liittymisen starttipalaveri

 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell 

 

Status
colourYellow
titletavallinen

Liittymisen aikataulutus

 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell  
Status
colourYellow
titletavallinen

VALMISTELU

TehtäväVastuutahoYmpäristöDeadlineTärkeys

Rajapinta-asennukset

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Axiell, KK  
Status
colourRed
titlekriittinen

Ohjelmistopäivitykset ja laajennusten asennus

 •  Aloitettu
 •  Valmis
AxiellEepos tuotantoEnnen luetteloinnin aloitusta
Status
colourRed
titlekriittinen

Eepos katselmointiympäristön asennus (question)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Axiell, Eepos
  
Status
colourYellow
titletavallinen

Melinda-tunnusten luominen (tuotanto) 

 •  Valmis
KK, Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Luettelointiprosessin määrittely

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell  
Status
colourYellow
titletavallinen

Tietokannan siivoaminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Osapuolien kartoittaminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell  
Status
colourYellow
titletavallinen
Tuotantokannan ISBD- ja RDA-konversiot
 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, Axiell Maalis-huhtikuu 2018
Status
colourRed
titlekriittinen

Konversion jälkeinen uudelleenindeksointi (question)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
AxiellEepos tuotanto 

Status
colourYellow
titletavallinen

Haravointirajapinnan version tarkistaminen

 •  Valmis
Axiell, KK  

Status
colourRed
titlekriittinen

Tietoliikenneavaukset
Yhteys tuotannosta replikointipalvelimelle

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell Ennen Melinda-Aurora-koulutuksia tarkastettava toimivuus
Status
colourRed
titlekriittinen

Aineistorajausten määrittely (pois jätettävät aineistot)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Tietueista tallennettaessa karsittavien kenttien määrittely (question)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  

Status
colourYellow
titletavallinen

RDA-koulutus (teoria)

 •  Valmis
  

Maalis-/huhtikuu 2018

Status
colourYellow
titletavallinen

RDA-koulutus (käytäntö)

 •  Valmis
Eepos, Eepos 

Maalis-/huhtikuu 2018

Status
colourYellow
titletavallinen

Melinda-Aurora-koulutus

 •  Valmis
Eepos, Axiell, KK 

Elo-/syyskuu 2018

Status
colourYellow
titletavallinen

KATSELMOINTI

TehtäväVastuutahoYmpäristöDeadlineTärkeys

Ensimmäinen koeharavointi

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto  Melindan katselmointi 
Status
colourYellow
titletavallinen

Haravoidun aineiston massakorjaukset ja tietuetarkistukset

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KK  

Status
colourYellow
titletavallinen

Aineiston koeajot Melindan testikantaan (osakohteeton aineisto)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto  Melindan katselmointi 
Status
colourYellow
titletavallinen

Aineiston koeajot Melindan testikantaan (osakohteellinen aineisto)

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto Melindan katselmointi 
Status
colourYellow
titletavallinen

Haravoidun aineiston katselmointi

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

Replikointi: määrittelyjen tekeminen ja testaus

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KK, Axiell, Eepos  
Status
colourYellow
titletavallinen

KÄYTTÖÖNOTTO

TehtäväVastuutahoYmpäristöDeadlineTärkeys

Haravointi tuotantoon vientiä varten

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto  Melindan tuotanto 

Status
colourRed
titlekriittinen

Osakohteettoman aineiston vienti Melindaan

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto  Melindan tuotanto 
Status
colourRed
titlekriittinen

Osakohteellisen aineiston vienti Melindaan

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKEepos tuotanto  Melindan tuotanto 
Status
colourRed
titlekriittinen

Melinda-ID-listan toimittaminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
KKMelindan tuotanto  AxiellKun koko aineisto ajettu tuotantoon
Status
colourRed
titlekriittinen

Melinda-ID-tunnusten ajo Eepos-tietokantaan

 •  Aloitettu
 •  Valmis
AxiellAxiell → Eepos tuotanto 
Status
colourRed
titlekriittinen

Tuotantokannan IP-avaukset ja testaukset

 •  Valmis
KK  

Status
colourRed
titlekriittinen

Luetteloinnin aloittaminen Melindassa

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos  
Status
colourRed
titlekriittinen

Eepos - saatavuustietojen näyttäminen Melindan OPACissa

 •  Aloitettu
 •  Valmis
 KK  
 
Status
colourGreen
titlepieni

Muutostarpeiden kartoittaminen, asetusten säätäminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell  Kun työskentely tuotanto-Melindassa aloitettu
 
Status
colourYellow
titletavallinen

JÄLKITYÖT

TehtäväVastuutahoYmpäristöDeadlineTärkeys

Työskentelyn vakiinnuttaminen

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell Melindan tuotantokanta 
Status
colourYellow
titletavallinen

Tehdyn työn dokumentointi, raportointi

 •  Aloitettu
 •  Valmis
Eepos, KK, Axiell  Toimintaohjeen tarkistaminen
Status
colourYellow
titletavallinen

Projektin arviointi

 •  Aloitettu
 •  Valmis
 Eepos, KK, Axiell   
 
Status
colourYellow
titletavallinen