Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
borderfalse
Column
width70%

Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä, 13.12.2017

Panel
Table of Contents
maxLevel6
minLevel2
indent20px
stylenone

Aika: 13.12.2017 klo 10.00

Paikka: Leipätehdas, V520 Kaneli, Kaikukatu 4, 5. krs ja AC-etäyhteys

Sihteeri:

Läsnä: 

Etänä:

Poissa:

1. Kokouksen avaus

2. Versiopäivitykset, uudet palvelut ja uudet asiakkaat

 • Valto ja TamPub päivitetty uuteen versioon loka-marraskuussa
  • Julkari vielä päivittämättä  
  • Jukurilla ei vielä mobiilikäyttöliittymää
  • Myös Kansalliskirjaston omia palveluita vielä päivittämättä
 • Uusia julkaisuarkistoja työn alla
  • Vaasan yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Uusia asiakkaita
  • VATT Doriaan aivan lähiaikoina

3. Vuoden 2018 toiminta

 • Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 29.11.2017
  • Ohjausryhmässä sovittiin, että kysymys julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän toimikaudesta otetaan käsittelyyn ensi vuonna
 • Vuoden 2018 tavoitteita
  • Viedään versiopäivityskierros loppuun (Julkari)
  • Asiakaskohtaisia projekteja vanhoille ja uusille asiakkaille
  • Jatketaan metadatan ja rajapintojen kehittämistä
   • Tavoitteena saada aineistot nykyistä paremmin esille Finnan ja muidenkin metadataa haravoivien palveluiden kautta
  • Kytkentöjä muiden järjestelmien kanssa
   • Kokotekstien tallennus julkaisuarkistoon CSC:n kehittämän Justus-palvelun kautta?
   • Kokotekstien tallentaminen julkaisuarkistoon Converis-tutkimustietojärjestelmästä (TY, ÅA, LUT)?
  • Seurataan kansainvälistä kehitystyötä (mm. DSpace 7)
  • Selkiytetään pitkäaikaissäilytykseen, pysyvään saatavuuteen ja pimeään arkistointiin liittyviä palvelukonsepteja

4. Metadatasuositus

 • Metadatasuosituksen päivittäminen
  • Kokemuksia suosituksen soveltamisesta alkanut vähitellen kertyä
  • Kiwissä sivu muutoksia kaipaavista kentistä ja mahdollisista lisättävistä kentistä: https://www.kiwi.fi/x/YCEvBQ

5. EU:n tietosuoja-asetus ja julkaisuarkistojen tietosuojaselosteet

 • Kansalliskirjaston ja asiakkaiden roolit selosteiden laatimisessa

6. Sähköisten opinnäytteiden arkistointiohje korkeakouluille

 • Arkistointiohje löytyy Julkaisuarkistopalvelujen asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/cRgvBQ
 • Aihetta käsiteltiin myös Kirjastoverkkopäivien yhdessä työpajassa

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous