Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansallisbibliografian ulkopuolelle jäävä aineisto eli pienpainatteet on kuvailtu kokoelmatasolla sisällöllisin perustein. Vuodesta 1990 alkaen on ylläpidetty päivitettävää aakkosellista listausta, jonka mukaan tehdään jako pienpainatteisiin ja kuvailtavaan aineistoon. Joitakin aikaisemmin bibliografiaan kuvailtuja aineistotyyppejä on siirretty pienpainatekokoelmaan, näitä ovat esim. vuosikertomukset, sääntökokoelmat, suppeat näyttelyluettelot ja monisteet. Kappalekohtaisella tasolla pienpainatteita ei siis ole kuvailtu, poikkeuksen tekevät n. 8000 digitoitua pienpainatetta, joiden kuvailutiedot on luotu pääasiassa mekaanisesti.

...