Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eli käyttäen esimerkkinä JUHO-ontologiaa, SPARQL-kysely menisi seuraavasti. Huom! Juuri tätä kyselyä ei saa tehdä muuta kuin Tämä esimerkkikysely toimii vain JUHO-ontologian osaltakohdalla:

INSERT {
?uusi rdf:type juho-meta:Concept.
?uusi skos:prefLabel 'UUSI KÄSITE'@fi .
} WHERE {
BIND( IRI(CONCAT(str(juho:),struuid())) as ?uusi )
}

...

Kun suoritat SPARQL-kyselyn, kysely luo käsitteen, jonka prefLabel on "UUSI KÄSITE". Muuta prefLabel haluamaksesi ja tee luo käsitteeseelle muut tarvittavat tiedot. Muista, että jokaisen ontologiakäsitteen on liityttävä hierarkiaan jollakin tavalla. YSO-pohjaisten erikoisontologioiden osalta näitä tapoja on kolme: 1) yläkäsitesuhde saman ontologian toiseen käsitteeseen, 2) yläkäsitesuhde YSO-käsitteeseen, 3) ekvivalenssisuhde YSO-käsitteeseen.