Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? Esim. dc.type.coar.

 • Type-kentästä käytetyistä aineistotyypeistä tehtävä listaus ja koottava julkaisuarkistojen kanssa yhdessä lista suositeltavista termeistä, koska nyt kentän käyttö on melko kirjavaa.
dc.contributor.groupauthor

Yhteisötekijä tai työryhmä julkaisun tekijänä

Yhteisötekijän nimen voi tallentaa tähän kenttään, jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä tilastoinnin tai muun syyn vuoksi. Muussa tapauksessa kaikki tekijät voi tallentaa dc.contributor.author-kenttään.

Esim. julkaisuarkiston etusivun selailulistaukset voivat näyttää erikoisilta, jos mukana on paljon organisaatioita tai työryhmiä.

dc.coverage.spatial

Kattavuus (paikka)

 • YSO-paikat, jotta konteksti löytyy helposti (mahdollisimman tarkka paikka olisi hyvä)
 • Historialliset paikat (SAPO? Suomalainen Ajallinen PaikkaOntologia)
 • Kansainvälisiä suosituksia?
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.coverage.temporal

Kattavuus (aika)

 • Vuosikymmen tai -sata, ajanjaksot
 • Tallennetaan ajanjaksot numeroin, esim. Ei näin: 1980-luku vaan näin: 1980-1989
 • Ei katkaisumerkkiä, vaan arvio aikavälistä
 • Keskiaika, renessanssi jne. subject-kenttään ja arvio aikavälistä tähän kenttään
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Kysy Juhalta lisätietoa kuinka ajanjaksot pitäisi merkitä standardin mukaan!
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?
dc.description.editionPainosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä (esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos jne.). Painostieto tulisi tallentaa niin kuin se on merkitty julkaisuun.
dc.description.provenance

(Kentän nimi: provenienssi-/alkuperätieto?) Tieto tallentuu DSpacessa, mutta on piilotettu tietosuojan(?) vuoksi. Kirjautuneille käyttäjille näkyvissä.

 • Kentän voi lisätä suositukseen, mutta selitteeseen täsmennettävä käyttöä
dc.identifier.doi

DOI-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä DOI-tunniste. HUOM: Muualle kuin omaan julkaisuarkistoon viittaava DOI-tunniste tallennetaan dc.relation.doi-kenttään.

dc.relation.funder

Rahoittaja

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?
dc.relation.uri?

Muu verkko-osoite

Kustantajan tai muun organisaation tietokantaan tallennetun (alkuperäis)julkaisun verkko-osoite.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .uri voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
 • pitääkö kaikilla erilaisilla tunnisteilla/verkko-osoitteilla olla oma relation-kenttänsä vai voisiko käyttää samaa?
dc.relation.urn?

Muu URN-tunnus

Toisen organisaation julkaisuarkistossa käytössä oleva julkaisun URN-tunnus. HUOM: Pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston URN-tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta.

 • tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .urn voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto
 • pitääkö kaikilla erilaisilla tunnisteilla/verkko-osoitteilla olla oma relation-kenttänsä vai voisiko käyttää samaa?
dc.rights.copyright

Muu tekijänoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

 • erillinen kenttä koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta
dc.subject.communityname (cn)

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän).

 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja esim. kansainväliset yhteisönimet?

 

 

 

 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Tiedekunta, laitos, oppiaine ym. kentät – ehdotuksia mahdolliselle käytölle, yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa contributor- tai subject-alkuinen.

DC-kenttäSelite
dc.contributor.departmentLaitos (korkeakoulussa)

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

dc.subject.degreeprogram(me)Koulutusohjelma
dc.subject.specializationOpintojen suuntautumisvaihtoehto
dc.subject.disciplineOppi-/Pääainemuita?

 

 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Korjattavia kenttiä

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.contributor.organization

Muuta otsikko: Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Selitteen korjausehdotus:

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Siihen Tunnisteet voidaan tallentaa dc.identifier.other -kenttään myös tunnisteet, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

Huomioita: Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen toimii paremmin.

 • Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Uuden suosituksen mukaan DOI-tunnisteet pitäisi ORCID:ien tapaan ilmoittaa kokonaisina verkko-osoitteina.
 • Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen on parempi (viesti Samulta myöhemmin)

dc.identifier.isbn,

dc.relation.isbn,

dc.relation.isversionof

Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välejä välilyöntejä tai väliviivoja yhtenä numerojonona.

 • Entä tunnuksen perässä olevat aineistomuodot sulkeissa, voisiko niitä tallentaa relation-kentissä? Esim. (epub), (painettu?) jne.
 • Jos haravoidaan muualle, suluissa olevien asioiden huomiotta jättäminen saattaa onnistua
dc.identifier.uri

Kentän korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

 • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä.
 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (tarkenne näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
dc.rights.accessrights

Ehdotus ohjetekstiksi:

Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

 • Suositukseen tehty laajennus pois, perusteena kenttään tallennetun tiedon käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.
 • Kysyttävä lisätietoa Samulta ja finnalaisilta, onko suositeltavia arvoja kentän sisällöksi? Ei ole olemassa virallisia ohjeita, mutta Piia tarkistaa vielä.
 • Tarkista Finnasta, olisi hyvä tietää mistä pääsyrajoitus johtuu
dc.rights.uri

Kentän korjausehdotus:

Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun URI
Tallennetun teoksen käyttöoikeuden/lisenssin mahdollinen URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain verkko-osoitteena.

 • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä.
 • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
 • Suositellaan tulevaisuuden varalle verkko-osoitteen tallentamista tähän kenttään

...

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

Huomioita:

Kenttään voi kirjata myös maan nimen kokonaisuudessaan. Tietojen haravoinnissa on eri tarpeet riippuen haravoijasta, esim. OKM:n julkaisutiedonkeruussa kolminumeroinen koodi ja RDA-sääntöjen mukaisessa kirjastokuvailussa usein kaksikirjaiminen MARC 21 -ohjeiden mukainen maakoodi. OKM:n julkaisutiedonkeruun mukainen numerokoodi vastaa suositeltua ISO 3166 -standardia, mutta sen hyödyllisyys tiedonhakijalle ei välttämättä ole kovin suuri. MARC 21 maakoodit ovat Library of Congressin laatimat, eivätkä ne vastaa ISO 3166 -standardia. Tietoja haravoitaessa eri maakoodit tulee ottaa huomioon ja ne on tarpeen mukaan mapattava.

Lisätietoa:

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot

http://marc21.kansalliskirjasto.fi/maat.htm

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
dc.relation.ispartofseriesHuomioita: DSpace-järjestelmässä useamman sarjan ja niiden numeroiden linkittäminen toisiinsa ei onnistu muuten kuin tallentamalla molemmat tiedot samaan kenttään. Tarkoitukseen voi käyttää tätä kenttää, erottimena sarjan nimen ja numeron välillä tulee käyttää välilyönti-puolipiste-välilyönti -yhdistelmää. Esimerkki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C ; 15
dc.rights

Suositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin tai muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin käyttöä suositellaan.

dc.source.metadata

Lisäys ohjeeseen:

Lähdetietokannan tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Esim. kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL, Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H. Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/

dc.type.okmHuomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.

...