Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sisällys:

Table of Contents

Yleisiä muutoksia

 • Tunnisteiden muotoilusta tullut suositus: kaikki tunnisteet tulee tallentaa verkko-osoitteina, ei pelkkinä tunnisteina. Koskee DOI- ja ORCID -tunnisteita, mutta DSpacen tekniikan vuoksi DOI-tunnuksesta tulisi tallentaa vain numero-osa.
 • URL/URI -eroa tarkennettava tai pohdittava pitäisikö tarkenteet muuttaa uri → url. Keskustelu jatkuu tämän eron vaikutuksista, joten suositusta ei toistaiseksi muuteta.

 

OpenAIRE

Ohjeistuksesta tulossa uusi versio 4.0, luonnos täällä: http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/. Uuden version kommentointi avoinna 28.2. asti.

...

 • Rahoittaja (Funding Reference) korvaa (oletettavasti) EU-projektirahoitustunnisteen (Project Identifier). Kentät dc.relation.grantnumber ja dc.relation.projectid voitaisiin yhdistää yhteen kenttään, jonka tarkenne voisi olla alla olevissa uusissa kentissä mainittu funder tai vaihtoehtoisesti funderid, jolloin dc.relation.funder-kenttään voisi tallentaa rahoittajan nimen.
 • Julkaisuun liittyvät aineistot (Related Identifier) yhdistää kaksi tietoa, teoksessa käytetyt lähteet (Publication reference) ja tutkimusdataviitteen (Dataset Reference). Kentät dc.relation.reference ja dc.relation.dataset voisi yhdistää, tai ne tulee yhdistää viimeistään OpenAIRE-rajapinnassa.
 • Julkaisutyyppi (Publication Type) COAR Resource Type Vocabularyn mukaan, ei enää omaa OpenAIRE-tyypittelyä. Kenttä dc.type.publication ei olisi enää yhtä suoraan sidottu OpenAIREen, vaan varattu COARin julkaisutyypille.
 • Pääsyoikeus (Access Rights) COAR Access Rights Vocabularyn mukaan, jossa closedAccess on korvattu metadata only access -lausekkeella. Ilmeisesti sanat voi päivityksen jälkeen kirjoittaa erikseen, eli: open access, embargoed access ja restricted access. Kenttä dc.rights.accesslevel:n tarkenteen voisi lyhentää pelkäksi access-sanaksi, sillä accessrights-tarkenteella on oma käyttötarkoituksensa.
 • Aineistoversio (Publication Version) tulossa COAR Version Types Vocabulary, joka korvaa alunperin ehdotetut viisi versiotyyppiä. Kenttä dc.type.version pysyy samana. Kentässä voi vaihtoehtoisesti käyttää Journal Article Versions (JAV): Recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical Working Group:n versiotyyppejä:
  • AO = Author's Original
  • SMUR = Submitted Manuscript Under Review
  • AM = Accepted Manuscript
  • P = Proof
  • VoR = Version of Record
  • CVoR = Corrected Version of Record
  • EVoR = Enhanced Version of Record
  • NA = Not Applicable (or Unknown)
 • Kokotekstin sijainti (Fulltext Location), uusi pakollinen tieto. Kenttään tulisi tallentaa yksiselitteinen tieto kokotekstin sijainnista (http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/field_fulltextlocation.html#aire-file). Käytännössä tämä lienee suomalaisten julkaisuarkistojen kohdalla sama kuin aineiston tunniste (Resource Identifier), koska URN:t ovat käytössä.
 • Kohderyhmä/yleisö (Audience) poistuu käytöstä, mutta ei ollut alunperinkään käytössä julkaisuarkistojen metadatasuosituksessa. Ei vaadi toimenpiteitä.

HUOM! Muutoksia ei tehdä suositukseen ennen kuin OpenAIREn uusi versio on valmis, erityisesti koska uudessa versiossa käytetään muitakin formaatteja kuin Dublin Corea (Datacite, OpenAIREn oma formaatti) ja uuden version muutoksia on taustoitettu ja perusteltu kovin köykäisestimelko vähän. 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Uusia kenttiä

?communityname ()
 • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
 • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?
DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? Esim. dc.type.coar.

 • Type-kentästä käytetyistä aineistotyypeistä tehtävä listaus ja koottava julkaisuarkistojen kanssa yhdessä lista suositeltavista termeistä, koska nyt kentän käyttö on melko kirjavaa. (Samun mukaan listauksen saa ulos järjestelmästä skriptillä, joka hakee kaikki esiintymät type-kentästä.)
dc.contributor.groupauthor

Yhteisötekijä tai ryhmä julkaisun tekijänä

Yhteisötekijän nimen voi tallentaa tähän kenttään, jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä tilastoinnin tai jonkin muun syyn vuoksi. Muussa tapauksessa kaikki tekijät voidaan tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Kontrolloidun sanaston käyttö on suositeltavaa, jos se on mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet löytyvät Fintosta: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannasta: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti -yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

Huomioita: Lisätietoja yhteisön nimen muotoilusta löytyy Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelun wikistä: https://www.kiwi.fi/x/rgwvBQ (110 - Otsikkomuoto - yhteisön nimi). Yhteisötekijän ja henkilötekijän erottelu voi DSpace-julkaisuarkistoissa olla tarpeen etusivun selailulistauksien vuoksi. Tekijäselaus voi näyttää erikoiselta, jos mukana on paljon organisaatioiden tai työryhmien nimiä. 

Esimerkit:  
Jyväskylän yliopisto. Agora Center. Agora Game Laboratory 

Kansanterveyslaitos. Terveydenhuollon tutkimusyksikkö
Tiedon saatavuus -työryhmä

dc.coverage.spatial

Kattavuus Julkaisun kattavuus (paikka)

 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?

  Julkaisun maantieteellinen kattavuus, kuten maa, kaupunki tai alueen koordinaatit, mitä julkaisu käsittelee. Maantieteellisen paikan merkinnässä suositellaan käytettävän kontrolloituja asiasanastoja tai ontologioita, kuten YSO-paikat -ontologiaa: http://finto.fi/yso-paikat/fi/. Kansainvälisten paikkojen osalta nimen muotoilun voi tarkistaa VIAF-tietokannasta: https://viaf.org/. Koordinaatit voi tallentaa WGS 84 -järjestelmän mukaan asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS) tai desimaaliasteina (DD). Kentän käytön on hyvä olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä. Toistettava kenttä.

  Huomioita: Karttasovellukset eivät osaa lukea DMS-muodossa tallennettuja koordinaatteja, jos pituus- ja leveysasteiden välissä on WGS 84:n mukainen kauttaviiva ( / ), DMS-koordinaateilla hakiessa tyhjä välilyönti asteiden välissä riittää erottimeksi. Desimaaliasteita (DD) käytettäessä asteen ja desimaalien välissä tulee olla piste ( . ), ei pilkku ( , ).

  Esimerkit:
  Kansalliskirjaston sijainti DMS-koordinaateilla N 60°10'13.3"/E 24°57'01.5", DD-koordinaateilla 60.170361, 24.950417

  • YSO-paikat, jotta konteksti löytyy helposti (mahdollisimman tarkka paikka olisi hyvä)
  • Kansainvälisiä suosituksia: VIAF
  • Koordinaatit
   • Ainakin kolme tapaa merkitä koordinaatteja:
    • Asteet, minuutit ja sekunnit (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
    • asteet ja desimaaliminuutit (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
    • desimaaliasteet (DD): 41.40338, 2.17403
   • Mietittävä käyttötarkoitusta, ei voida ajatella vain mahdollista haravointia muualle, myös käyttäjien ymmärrettävä mistä on kyse
   • MARC-ohjeet http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/01X-04X.htm#034 hyväksyvät myös desimaalimuodon käytön, toinen muoto (asteet, minuutit, sekunnit eli esim. N 60°10'13.3"/E 24°57'01.5") MARCissa eri kenttään http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/250-270.htm#255
  • Historialliset paikat (SAPO? Suomalainen Ajallinen PaikkaOntologia) SAPO ei ole julkisessa käytössä
  • Finnalla saattaa olla käyttöä näille tiedoille
  dc.coverage.temporal

  Kattavuus Julkaisun kattavuus (aika)

 • Vuosikymmen tai -sata, ajanjaksot
 • Ohjeistus tehtävä, jossa suositellaan ontologioiden tai yhteisesti sovittujen muotoilujen käyttöä
 • Pystyykö DSpace tekemään näistä klikattavia linkkejä esim. Fintoon?
 • Onko Finnalla käyttöä näille tiedoille?

  Julkaisun ajallinen kattavuus, kuten vuosikymmen, vuosisata tai ajanjakso, jota julkaisu käsittelee. Suosituksena on tallentaa ajanjaksot numeroin, esim. 500-1400; ei 1980-luku, vaan 1980-1989. Ajanjaksojen nimitykset tulee tallentaa dc.subject-kenttään, esim. renessanssi, keskiaika, antiikki. Jos ajallista kattavuutta ei tiedetä tarkasti, voi tallentaa arvion aikavälistä. Älä käytä vuosiluvun katkaisemiseen erikoismerkkejä. Toistettava kenttä.

  Huomioita: ISO 8601 -standardin mukaan ajanjakson erotinmerkkinä tulisi käyttää kauttaviivaa ( / ), mutta väliviivan ( - ) vakiintuneen käytön vuoksi kauttaviivan käyttö ei ole yleistynyt. Kumman tahansa erotinmerkin käyttö on hyväksyttävää, mutta erotinmerkin käytön tulee olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä.

  • DCMI hyväksyy numeeristen ajanjaksojen lisäksi nimetyt aikakaudet, mutta tätä ei oteta käyttöön metadatasuosituksessa
  • Finnalla saattaa olla käyttöä näille tiedoille
  dc.description.editionPainosmerkintä

  Julkaisun painosmerkintä

  Julkaisun mahdollinen painosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä

  (

  , esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos

  jne

  .

  ).

  Painostieto

  tulisi tallentaa (merkilleen) kuten

  tulee tallentaa julkaisun metadataan niin kuin se on merkitty

  julkaisussa

  itse julkaisuun.

  dc.description.provenance

  Julkaisun elinkaaritiedot

  Julkaisun provenienssi-/alkuperätieto? Tieto tallentuu DSpacessa, mutta on piilotettu tietosuojan(?) vuoksi. Kirjautuneille käyttäjille näkyvissä.

  Kentän voi lisätä suositukseen, mutta selitteeseen täsmennettävä käyttöä

  muokkaushistoriatiedot. Usein järjestelmässä automaattisesti luotava kenttä, kun julkaisun metatietoja tai tietueeseen tallennettu(j)a tiedosto(j)a muokataan. Kentän tietoihin tallennetaan miten tietuetta tai siinä olevia tiedostoja on muokattu, milloin muokkaus on tehty ja kuka tietuetta on muokannut. HUOM: tietosuojasyistä kentän tulee näkyä vain rajatusti. Toistettava kenttä.

  Huomioita: Julkaisun elinkaaritiedot tallentuvat DSpace-järjestelmässä automaattisesti, mutta kentän tiedot näkyvät tietoturvasyistä vain järjestelmän pääkäyttäjille.

  dc.identifier.doiDOI-tunnistekenttä (jotta tunnisteella olisi sama painoarvo kuin URN-tunnuksella)

  Julkaisun DOI-tunnus

  Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä DOI-tunnus. HUOM: Muualle kuin omaan julkaisuarkistoon viittaava DOI-tunnus tallennetaan dc.relation.doi-kenttään.

  Huomioita: Pääosa kotimaisista julkaisuarkistoista käyttää URN-tunnuksia, DOI-tunnukset viittaavat useimmiten muualle tallennettuun julkaisuun.

  dc.relation.funder

  Rahoittajan nimi

  • Suosituksena esim. Finton yhteisönimet
  • Entä kielivaihtoehdot ja kansainväliset rahoittajat?
  dc.relation.uri?

  Lisätään kenttä suositukseen, jotta käyttö olisi yksiselitteistä. Kustantajan tai muun organisaation tietokannassa olevan julkaisun verkko-osoite.

  tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .uri

  Rahoittaja

  Julkaisun tai julkaisuun liittyvän tutkimusprojektin tai vastaavan rahoittajan nimi. Suositellaan kontrolloidun sanaston käyttöä, jos mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet Fintossa: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannassa: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti -yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

  Esimerkit:
  Suomen Akatemia. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

  Arabian kulttuurisäätiö
  Christine och Göran Schildts stiftelse
  dc.relation.pid

  Muu pysyvä tunniste

  Toisen organisaation julkaisuarkistossa tai alkuperäisartikkelin julkaisijan käytössä oleva pysyvä tunnus. Tallenna pysyvä tunnus kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta tai julkaisijalta. Toistettava kenttä.

  Esimerkit:
  https://doi.org/doi.10.1234/ABCD123456
  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016081812345

  dc.relation.url

   

   

   

  Muu verkko-osoite

  Kustantajan, muun organisaation tietokantaan tallennetun (alkuperäis)julkaisun verkko-osoite tai muu julkaisuun liittyvä verkko-osoite. Kaikki julkaisuun liittyvät verkko-osoitteet ja pysyvät tunnisteet voi tallentaa tähän kenttään, jos ei ole tarvetta erotella tunnisteita ja verkko-osoitteita toisistaan. Toistettava kenttä.

  Esimerkit:
  http://www.julkaisuarkisto.fi/handle/123456789/12345
  https://www.kiwi.fi/
   

  • Tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .url voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehtotarkenne

  dc.relation.urn

  Muu URN-tunnus

  Toisen organisaation julkaisuarkistossa tai muualla käytössä oleva julkaisun URN-tunnus, . Tallenna URN kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston omaksi URN:ksi.

  tarkenteeksi

  URN-tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta. Toistettava kenttä.

  Esimerkki: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016081812345

  • Tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .urn voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehtotarkenne 
  dc.rights.copyright

  Muu [Kustantajan] tekijänoikeustieto, koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta.

  Selitteen teksti: Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Tallenna tekijänoikeustieto samassa muodossa kuin se on merkitty julkaisuun. Toistettava kenttä.

  Huomioita: Kenttä on lisätty, koska aiemmin tähän käyttöön ohjeistettu dc.rights.accessrights-kenttä on varattu DSpace-järjestelmässä sisäistä pääsyoikeustoimintoa varten.

  dc.subject.cn

  Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän).

   

   

   

   

  ...

  Liittyy järjestelmään, ei oteta yleiseen suositukseen.

  • epästandardin dc.organization-kentän tilalle mietitty kenttä

   

  [LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi

  Alla olevassa taulukossa ovat ehdotukset käytettäviksi Dublin Core -kentiksi, jos korkeakoulussa on tarpeen tallentaa tiedekunnan, laitoksen, oppiaineen tai muiden vastaavien alayksiköiden tiedot julkaisun metadataan. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa myös joko contributor- alkuinen tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

  DC-kenttäSelite
  dc.contributor.department

  Laitos (korkeakoulussa)

  Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun laitoksen nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

  dc.contributor.faculty

  Yksikkö tai tiedekunta

  • Tutkinto-ohjelmalle ja oppiaineelle omat kentät, dc.contributor vai dc.subject? Tarkenteet degree/programme ja discipline?
  dc.subject.degreeprogram(me)Koulutusohjelma

  Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun yksikön tai tiedekunnan nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

  dc.subject.degreeprogram

  Koulutusohjelma

  Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun koulutusohjelman nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

  dc.subject.discipline

  Oppi-/pääaine

  Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun oppi-/pääaineen nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

  dc.subject.specialization

  Opintojen suuntautumisvaihtoehto

  dc.subject.disciplineOppi-/Pääainemuita? 

   

  Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän opintojen suuntautumisvaihtoehdon nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä.

   

  [LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Korjattavia kenttiä

  contributor.?
  DC-kenttäSyy korjaukseen
  dc.contributor.organization

  Muuta otsikko: opinnäytteen Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

  Opinnäytteen tai julkaisun hyväksyneen organisaation, tiedekunnan tai oppiaineen nimi. Toistettava kenttä.

  dc.

  Yhteisötekijä

  Muutos on tarpeen jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä, muuten kaikki tekijät voi tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Esim. etusivun selailulistaukset voivat näyttää erikoisilta, jos mukana on paljon organisaatioita tai työryhmiä.

  dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]identifier.[tunnisteen lyhenne]

  Selitteen korjaus:

  Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI/URL tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Tunnisteet voidaan tallentaa dc.identifier.other -kenttään myös, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

  Huomioita: Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen toimii paremmin.

  • Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Uuden suosituksen mukaan DOI-tunnisteet pitäisi ORCID:ien tapaan ilmoittaa kokonaisina verkko-osoitteina
  . Selitteen korjausehdotus:

  Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Siihen voidaan tallentaa myös tunnisteet, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

  • Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOIn DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen on parempi (viesti Samulta myöhemmin)

  dc.identifier.isbn,

  dc.relation.isbn,

  dc.relation.isversionof

  Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välejä välilyöntejä tai väliviivoja yhtenä numerojonona.

  • Entä tunnuksen perässä olevat aineistomuodot sulkeissa, voisiko niitä tallentaa? Tunnuksen perään voi relation-kentissä tallentaa aineistomuodon sulkeissa, jos niin haluaa. Esim. (epub), (painettu?) jne.
  dc.identifier.uri

  Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

  Uniform resource identifierKentän korjaus:

  Julkaisun URI
  Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen julkaisun URI. URI:lla ei tässä suosituksessa metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain verkko-osoitteena.

  • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)
  dc.rights.accessrights

  Suositukseen tehty laajennus pois (tarkista Samun viestistä ehdotettu korjaus kentän ohjeeseen), perusteluna käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.

  Ehdotus ohjetekstiksi: Lisäys huomioihin: Muussa kuin DSpace-pohjaisessa julkaisuarkistossa uri-tarkenteen voinee vaihtaa url:ksi, mutta DSpace-järjestelmässä kentän pitää olla dc.identifier.uri.

  • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä
  dc.rights.accessrights

  Ehdotus ohjetekstiksi:

  Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan.

  Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

  • Suositukseen tehty laajennus pois, perusteena kenttään tallennetun tiedon käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen
  • Kysyttävä lisätietoa Samulta ja finnalaisilta, onko suositeltavia arvoja kentän sisällöksi? Ei ole olemassa virallisia ohjeita, jokainen organisaatio määrittelee pääsyrajoituslauseen itse
  • Riittää että kenttä on käytössä, tekniikka hoitaa DSpacessa/Finnassa loput
  dc.rights.uriKoska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että url

  Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

  Uniform resource identifier
  Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä suosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

  • Mietitään vielä riittääkö yllä oleva lisäys uri-tarkenteen käyttöön (näyttää olevan laajasti käytössä julkaisuarkistoissa)

   

  Lisäys huomioihin: Tulevan varalle kenttää voi käyttää CC- tai muun lisenssin verkko-osoitteen tallentamiseen.

   

  [LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Tarkennettavia kenttiä

   

  E-monografia:

  MetatietoDC-kenttäMuotoiluTekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).Nimekedc.titleKursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos. Esim: 2. painos.Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti. Esim: Turku:Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti. Esim: Turun yliopisto. TAI Sammakko.Verkko-osoite, URN/DOI

  dc.relation.url/uri /

  dc.identifier.urn /

  dc.relation.doi

  Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

  Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789
  DC-kenttäSyy tarkennukseen
  dc.publisher.country

  Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet

  Huomioita:

  Kenttään voi kirjata myös maan nimen kokonaisuudessaan. Tietojen haravoinnissa on eri tarpeet riippuen haravoijasta, esim. OKM

  ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi

  :n julkaisutiedonkeruussa kolminumeroinen koodi ja RDA-sääntöjen

  mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
  dc.rightssuositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita.
  dc.source.metadataLisäys ohjeeseen: Lähdetietokannan tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy. Esim. kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi, Fennican ISIL-tunnus on FI-NL. Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/
  dc.type.okmHuomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.

   

  Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun

  Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.

  • APA ja Harvard -viittaustavat hyvin samanlaisia, ohjeissa kursiivin käyttö nimekkeessä vaihtelee, toisissa käytetään molemmissa tyyleissä ja toisissa ohjeissa APAsta jätetään kursiivi pois.
   • (Artikkeli painetussa julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t).)
   • (Artikkeli painetussa lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t).)
   • Artikkeli e-julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t). Haettu https://www.verkko-osoite.fi
   • Artikkeli e-lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t). doi:/urn: TAI Haettu https://www.verkko-osoite.fi
   • E-monografia: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain., Sukunimi, Etunimen 1. kirjain & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija. Haettu https://www.verkko-osoite.fi

  ...

  dc.relation.url/uri /

  dc.identifier.urn /

  dc.relation.doi

  ...

  Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

  Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

   

  Artikkeli e-lehdessä:

  ...

  dc.ispartofseries /

  dc.ispartofjournal

  ...

  dc.relation.numberinseries

  dc.relation.issue

  ...

  dc.relation.url/uri /

  dc.identifier.urn /

  dc.relation.doi

  ...

  Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

  Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

  mukaisessa kirjastokuvailussa usein kaksikirjaiminen MARC 21 -ohjeiden mukainen maakoodi. OKM:n julkaisutiedonkeruun mukainen numerokoodi vastaa suositeltua ISO 3166 -standardia, mutta sen hyödyllisyys tiedonhakijalle ei välttämättä ole kovin suuri. MARC 21 maakoodit ovat Library of Congressin laatimat, eivätkä ne vastaa ISO 3166 -standardia. Tietoja haravoitaessa eri maakoodit tulee ottaa huomioon ja ne on tarpeen mukaan mapattava.

  Lisätietoa:

  https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot

  http://marc21.kansalliskirjasto.fi/maat.htm

  • Voi olla myös maan nimi
  • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
   • OKM: kolminumeroinen koodi
   • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
  dc.relation.ispartofseries

  Lisäys ohjeeseen:

  Tarkista sarjan tai lehden vakiintunut nimi esimerkiksi Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun, ISSN Portalin, ROADin (the Directory of Open Access scholarly Resources), SHERPA/RoMEOn tai Ulrichswebin hausta. 

  Huomioita: DSpace-järjestelmässä useamman sarjan ja niiden numeroiden linkittäminen toisiinsa ei onnistu muuten kuin tallentamalla molemmat tiedot samaan kenttään. Tarkoitukseen voi käyttää tätä kenttää, erottimena sarjan nimen ja numeron välillä tulee käyttää välilyönti-puolipiste-välilyönti -yhdistelmää.

  Esimerkki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C ; 15

  dc.rights

  Suositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin tai muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin käyttöä suositellaan.

  Huomioita: Jos sopivaa CC-lisenssiä ei löydy, käyttöoikeustieto voidaan ilmoittaa vaihtoehtoisilla lisensseillä, esimerkiksi Europeanan ja DPLA:n Rights Statements -lisensseillä. Vaikka edellä mainittuja käytetään ensisijaisesti kulttuuriperintöaineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen, niitä voi myös käyttää muunlaisen aineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen. Rights Statements -lisensseistä löytyy lisäksi In Copyright -vaihtoehto, jota voi käyttää tekijänoikeuksien alaisen aineiston lisenssinä.

  dc.source.metadata

  Metadatan lähteen lyhenne/nimi

  Lisäys ohjeeseen:

  Lähdetietokannan tai -organisaation tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy.

  Huomioita: Kenttään voi primääriluetteloinnin tapaan tallentaa oman organisaation ISIL- tai muun tunnuksen, jos halutaan kertoa mikä organisaatio on luonut metadatan. Kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL ja Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H.

  Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/

  dc.type.okm

  Julkaisutyyppiluokitus: https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot (kohdasta Julkaisutyyppikoodisto).

  Huomioita: Theseuksessa yleisesti käytettyyn dc.type.kota-kenttään tallennetaan käytännössä sama tieto OKM:n julkaisutyypistä. Vuodesta 2015 eteenpäin OKM:n julkaisutyyppiluokitus on aiempaa typistetympi. Vanha julkaisutyyppiluokitus: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus.

  • Huomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta
  • Julkaisutyyppiluokitus on karsitumpi vuodesta 2015 eteenpäin, kaikki opinnäytetyyppejä ei enää listata