Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työpajaan on ilmoittautuminen 1.12.2017 mennessä (linkki ilmoittautumiseen tulee tähän) mennessä tällä lomakkeella

Tilaan mahtuu maksimissaan 40 henkeä työskentelemään työpajamuotoisesti. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, joudumme rajoittamaan osallistujien määrää. Raportoimme työpajan tuloksista Finnaan osallistuville organisaatioille.

...