Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

13:00 Haasteiden kiteytys teemoiksi
13:10 Työskentelyä ryhmissä (yksi edellisessä vaiheessa tunnistettu teema/ryhmä)

14:00-14:15 Tauko (pientä välipalaa)

...