Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Muuntajaa käytetään verkkoselaimella osoitteessa https://muuntaja.melinda.kansalliskirjasto.fi. Kirjautuminen tapahtuu Melinda-tunnuksilla. Alla esimerkki Muuntajan käytöstä.

Muuntajaa suositellaan käytettäväksi Chrome- tai Firefox-selaimilla.

Peruskäyttö

Muuntajan perusnäkymässä on ylävalikko ja kolme ikkunaa: lähdetietuepohjatietue ja tulostietue.

...