Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

Table of Contents

Note

kts. Sisällönkuvailuohjeet  Ohje päivittyy!

 

...

050 -

...

Library of Congress -luokitus (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

...

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osakenttä ‡a LC-luokka

Esim.Esimerkki

050 #4 ‡a NB933.F44

...

051 -

...

Library of Congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta (T)

 

...

052 -

...

Maantieteellinen luokitus (T)

 

...

055 -

...

Kanadalaisten kirjastojen luokitukset (T)

 

...

060 -

...

National Library of Medicine -luokitus (T)

 

...

061 -

...

National Library of Medicine, tiedot kappaleesta (T)

 

...

066 -

...

Merkistöt (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. 

 

...

070 -

...

National Agricultural Library -luokitus (T)

 

...

071 -

...

National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)

 

...

072 -

...

Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeen ohjausryhmä suosittelee, että yksi kirjasto antaa vain yhden aihealuekoodin kullekin julkaisulle. Koodin antamista suositellaan vain yleiskokoelman julkaisuille.
Kokoelmakartan koodi osakentässä ‡2 on kkaa.

...

Osakenttä ‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

Esim. Esimerkki
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaa

 

...

074 - U.S.

...

Government Printing Office kappalenumero (T)

 

...

080 -

...

Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

 

...

082 -

...

Deweyn luokitus, DDC (T)

 

...

083 -

...

Deweyn luokitus,

...

lisäluokka (T)

 

...

084 -

...

Muu luokitus (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

...

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

Esimerkkejä

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

...

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatkl

 

...

085 -

...

Synteettisen luokituksen rakenne (T)

 

...

086 -

...

Virallisjulkaisujen luokitus (T)

 

...

088 -

...

Raporttinumero (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään  027  (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero)

088 ## ‡a RIL-248-2013
245 00 ‡a NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen.
490 1# ‡a RIL,  ‡x 0356-9403 ;  ‡v 248-2013

...

090-099 -

...

Kirjastokohtaiset luokituskentät

Kirjastokohtaiset luokituskentät