Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maria Virtanen esittelee konsortioryhmän nimeämisen tilanteen ja konsortion toimintaperiaatteita sekä konsortioryhmän sääntöjä koskevia muutostarpeita. Liite 5: Konsortioryhmä ja konsortiodokumenttien muutokset Liite 6: Konsortion toimintaperiaatteet 2018-2019 LUONNOS  Liite 7: Konsortioryhmä säännöt 2018-2019 LUONNOS 

...