Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Toistuvat kokoukset, konferenssisarjat tms. toistuvat tapahtumat
Yleensä auktorisoidaan toistuvan kokouksen tai tapahtuman nimi, josta jätetään pois järjestysnumeroa, kokoontumisvuotta tms. koskevat tiedot (RDA 11.2.2.11).

...

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi
(EI 19. Pohjoiskalottikonferenssi 30.8.-1.9.1996)

...111 2# ‡a Kielitieteen päivät
(EI XXVIII kielitieteen päivät Jyväskylä 17.-19.5.2001)

Toistuva kokous tai konferenssisarja merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy kokoukseen liittyvissä aineistoissa. Jos kokouksen nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan ensisijaisissa tiedonlähteissä useimmiten esiintyvä nimi.

Tip
titleMUISTA (RDA)

1) Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi yhteisön virallisen kielen mukainen muoto.
2) Jos virallisia kieliä on useita ja yksi niistä on kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli, valitaan sen mukainen muoto ensisijaiseksi nimeksi.
3) Jos yhteisön virallisia kieliä on useita ja mikään yhteisön virallisista kielistä ei ole kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli tai yhteisön virallista kieltä ei tiedetä silloin: valitaan ensisijaiseksi nimeksi sen kielen mukainen muoto, jota on eniten käytetty yhteisöön liittyvissä aineistoissa.


Kansainvälisten yhteisön, kokouksen tms. tapahtuman nimeksi valitaan vakiintunut tai käytössä oleva suomenkielinen nimimuoto, jos sellainen löytyy. Muunkieliset nimet ja muut varianttinimet merkitään 411-kenttiin.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

111 2# ‡a Matematiikan päivät
411 2# ‡a Mathdays ‡9 eng
411 2# ‡a Finnish Mathematical Days ‡9 eng

111 2# ‡a European Conference on Machine Learning
411 2# ‡a ECML (European Conference on Machine Learning) ‡9 eng

111 2# ‡a YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
410 2# ‡a Yhdistyneet kansakunnat. ‡b Ympäristö- ja kehityskonferenssi
411 2# ‡a United Nations Conference on Environment and Development ‡9 eng
411 2# ‡a FN:s världskonferens för miljö och utveckling ‡9 swe
(kansainvälisen konferenssin ensisijaiseksi nimeksi on valittu suomenkielinen nimi, koska tämä esiintyy yhteisöön liittyvissä aineistoissa)

Urheilutapahtumat ja festivaalit auktorisoidaan vastaavalla tavalla.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

111 2# ‡a Kalevan kisat
411 2# ‡a Kalevaspelen ‡9 swe

111 2# ‡a Jyväskylän kesä
411 2# ‡a Jyväskylä Arts Festival ‡9 eng
411 2# ‡a Jyväskylä sommar ‡9 swe

111 2# ‡a Savonlinnan oopperajuhlat 


Jos kokouksen tms. tapahtuman nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nimen jälkeen lisätään yhteisön tyyppi tai muu yhteisöön liittyvä määrite.

Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

111 2# ‡a Rakennusfysiikka (seminaari)Panel
borderColor#ffe6b3
bgColor#ffe6b3

esimerkit

...