Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):

‡a - Toiminta-ala (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)
‡2 - Termin lähde (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Status
colourGreen
titleHenkilö

RDA 9.15 Henkilön toiminta-alue
Henkilön toiminta-alue
on ala, jolla henkilö toimii tai on toiminut.

Status
colourYellow
titleYhteisö

RDA 11.10 Yhteisön toiminta-alue
Yhteisön toiminta-alue
on yhteisön liiketoiminnan ala, vastuualue, hallinnonala tms.

Henkilön tai yhteisön toiminta-ala merkitään, erityisesti jos tieto on helposti saatavilla tai sillä on merkitystä henkilön tai yhteisön tunnistamisen kannalta. Henkilön toiminta-alaa voi tarkentaa ammatilla tai tehtävällä 374-kentässä.

Termi merkitään pienellä alkukirjaimella. Suositellaan, että kentässä käytetään YSAYSO-sanaston termejä suhteellisen yleisellä tasolla. Kenttään voidaan merkitä myös suoraan YTJ:sta, itse aineistosta tms. kopioituja termejä. Eri lähteistä otetut termit merkitään erillisiin 372-kenttiinsä.

Kenttää toistetaan myös, jos eri alojen jälkeen merkitään alkamis- ja päättymisajankohdat.

Panel
borderColor#e6ffe6
bgColor#e6ffe6

372 ## ‡a lastenpsykiatria ‡a lastenkirjallisuus ‡2 ysa
372 ## ‡a käsityöt ‡2 ysa‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4373
372 ## ‡a lastenkirjallisuus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4742

372 ## ‡a käsityöt ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4923
372 ## ‡a kirjallisuuskritiikki ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3536
372 ## ‡a politiikka ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p454

372 ## ‡a
mediatutkimusa viestintätutkimus ‡2 ysayso/fin ‡0
372 ## ‡a
media- ja viestintätutkimus

372 ## ‡a
termodynamiikka ‡2 ysayso/fin ‡0
372 ## ‡a
kemiallinen termodynamiikka

Kimmo Pietilä
372 ## ‡a tietokirjallisuus ‡2 ysayso/fin ‡0


Veikko Hursti
372 ## ‡a hyväntekeväisyys ‡2 ysayso/fin ‡0

Juha Hakala
372 ## ‡a informaatio- ja kirjastoala


Jaakko Salo
372 ## ‡a viihdemusiikki ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8434

Teemu Berglund
372 ## ‡a punk rock ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p29762

Seremoniamestari
372 ## ‡a rap ‡2 ysayso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10871


Pave Maijanen
372 ## ‡a rock ‡a viihdemusiikki ‡2 ysa

Sakari Lehtinen
372 ## ‡a rock ‡a laulelmat ‡2 musa
372 ## ‡a tähtitiede ‡2 ysa

...