Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osaan Kirjastoverkkopäivien ohjelmasta on etäosallistumismahdollisuus.
Keskiviikon ohjelman etäyhteysosuudet on merkitty ohjelmaan kolmella tähdellä (***
Torstaina etäyhteydellä voi osallistua työpajaan 1: Yhteinen Koha - korkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen hanke

Etäosallistujaksi voi ilmoittautua ti 22.10. saakka: https://www.lyyti.in/kirjastoverkkopaivat_2019


Tarkempia ohjeita etäosallistujille lähetetään sähköpostitse tapahtumaa edeltävällä viikolla.
Ohjeet päivitetään myös tälle sivulle.

...