Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos aikamääre tallennetaan numeerisessa muodossa (esim. "1982-1985" eikä "1980-luku"), käytetään |2-osakentässä aina indikaattoria toisena indikaattorina arvoa 4, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkieliseksi määriteltynä ("648 _4 |a 1954"  ~  "648 _7 |a 1954 |2 yso/fin"  ~  "648 _7 |a 1954 |2 yso/swe").

...