Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sanastoista voi olla käytettävissä erikielisiä versioita. Vaikka kirjastossa indeksoitaisiinkin vain esim. suomenkielisellä YSAlla suomen- tai ruotsinkielisellä AllärsillaYSOlla, voivat julkaisun sisältöä kuvaavat termit tietokannassa olla eri kielillä, sillä linkitetyn datan maailmassa kehittyneet tiedonhakujärjestelmät mahdollistavat keskenään sillattujen termien hakemisen kielestä riippumatta. Siksi kopioitaessa tietueita eri tietokannoista (Melinda, Libris, WorldCat jne.) saadut varsinkin englanninkieliset asiasanat on hyvä jättää tietueisiin.

...