Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tekniikkaa hioo Esa Kaalikoski

 Kirjastojen mukaantulojen teknisessä tuessa Henri Mäkilää avustamaan on tullut Esa Kaalikoski. Hän on ehtinyt toimia pitkään ja monipuolisesti IT-tehtävissä. Viimeisimmät työpaikat ovat olleet Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja Valtorilla. Vastuualueina hänellä on ollut mm. järjestelmien suunnittelu, koodaus, ja pääkäyttäjätehtävät.

...