Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KUMEAn, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän, Luumun (+ MusaMelindan) puheenvuorot (15 min/ryhmä)

...