Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kuvailun keventäminen (2 h:n sessio)
  • RDA-lähtöiset kevennykset 
  • Siskun, Muusan ja Kumean suunnitelmat kuvailun keventämiseksi: ruotsinkielinen osuus
 • Kuvailun rakenteen kehittäminen (2 h:n sessio)
  • RDA-teos/ekspressio + vaikutukset bib-tietueeseen
  • Melinda-näkökulma teos/ekspressioihin
  • HuLibin Raamatun teostietueet + musiikin teostietueet
  • Bibframe-tilanne ja Fennican avauksessa tuotetut teostietueet (Osma Suominen)
 • Yleisten kirjastojen kuvailutuotannon muutos (2 h:n sessio) (Marjut/Kaisa)
  •  Ulkoistettu kuvailutuotanto + järjestelmämuutos + valmiin metatiedon saaminen julkaisualalta
 • Tietoiskuja
  • Sanastomuutokset: YSA/YSO, Lajityyppi- ja muotosanasto jne.
  • Toimijakuvailupalvelun ohje
  • Finnan aineistotyyppiratkaisut
  • RDA-termimuutokset muutostilanne 3R:n myötä : + jatkuva muutosprosessi (prosessikuva, taulukko)
  • Kirjastojärjestelmätilanne kuvailun näkökulmasta

...