Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    • ISNI-tunnus ja toimijoiden kuvailu - Martin Engberg, Toimijakuvailupalvelu, Kansalliskirjasto (10 min)

    • Tilanne uudistuvassa RDA:ssa (3R) - Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, Kuvailusääntöpalvelu (10 min)
    • Kirjastojärjestelmätilanne kuvailun näkökulmasta - puhuja varmistamatta  Nina Hyvönen (10 min)


13.30 KAHVI

13.50 Esimerkkitietueita: 

...