Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uuden kokoonpanon nimittäminen: DL helmikuu
 • Kaksivuotiskauden painopisteiden määrittely: DL helmikuu
 • Verkkosivujen sisällön tarkastaminen: DL helmikuu
 • Raportointi Tiedonhallinnan orylle 13.3.: puheenjohtaja tekee diat ja ryhmä kommentoi esitystä: DL maaliskuu
 • Kuvailun keventäminen:  
  • Kevytversio RDA:sta julkaisualalle: DL lokakuu
   • Hyödynnetään Kansalliskirjaston työstöä asiasta
   • Julkaisu syksyllä
  • Musiikin minitietueet yleisille kirjastoille Muusan kanssa, Violan Melindaan siirtymisen seurauksena: DL ? 
  • Helmikuun loppuun mennessä tulleiden kuvailuryhmien kommenttien käsittely: DL maaliskuu
  • Kuvailuryhmien työpajan järjestäminen 20.3.2018: DL maaliskuu
  • RDA-kevennysten julkaisu ja tiedottaminen kirjastonjohtajille ja muille : DL toukokuu
  • Webinaari kirjastoille syyskuussa (Kuvailun tiedotuspäivän yhteydessä):
   • Myös muiden kuin RDA-keventämistoimenpiteiden esittely: esim. MARC 21 -kevennyt, työprosessi/ohjeistuskevennys: ok
  • Kuvailusääntöpalvelu tutkii mahdollisuutta kaikkien ohjeiden siirtämistä uuteen RDA Toolkitiin ja kansalliseen lisenssiin: Kuvailustandardiryhmä tekee suosituksen kansallisesta lisenssistä syksyn 2018 budjettineuvotteluun mennessä: TEHTY
 •  Lokakuun kokoukseen 16.10. Kumean kanssa yhteinen osio (kokoontuvat vierekkäisissä huoneissa): mitä asioita nostetaan käsittelyyn? ok
   
 • Viestintäforuumin perustaminen: 
  • Finnan alustan käyttö, Teemun konsultointi
  • Ketkä otetaan kuvailuryhmien lisäksi mukaan
  • Odotetaan forumin avaamista käytön ohjeistusta ja aloitusta (Nina Hyvönen + puhiskokous joulukuussa 2018): DL joulukuu → 2019
 • Kuvailumanifesti työstäminen eteenpäin:
  • Julkaisu Tietolinjassa 1/2018: DL helmikuu
  • Julkaisu Signumissa 2/2018: DL helmikuu 
 • Kuvailun rakenteen kehittäminen:
  • Kommentoidaan Kansalliskirjaston suunnitelmaa teostueiden tekemisen aloittamisesta ja HuLibin teostietueprojektia: DL joulukuu käsitelty jo Kuvailun tiedotuspäivissä 2018
  • Osmalta esittely Bibframe-muokkauksesta ja datan avaamisesta, tarpeet/vaatimukset metatiedon sisällölle, koko datan julkaiseminen kerran kuukaudessa : ok  
 • Linkitetyn datan lisääminen auktoriteettitietueissa:

  • Suosituksen antaminen tunnisteiden lisäämisestä ja wikidatalinkkien lisäämiseen auktoriteettitietueisiin: odotetaan Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun toimenpiteitä 2018: DL joulukuu Sisällytään Kansalliskirjaston linkitetyn datan strategiaan 2019
 • Kuvailuun vaikuttavien ISO/NISO/SFS/tms. -standardien käsittely
  • Tanja Vienonen: DC-asiat ja ATT-tietomalli: → 2019
  • Mikko: YSOn käsitemalli: ok
  • Arkisto/museo: käsitemallit, tietomallitjärjestelmätilanteet, toimijakuvailuyhteistyö (Nimitietopalvelu) → 2019
  • Heidi/Katerina/Martin: tunnistestandardit (mm. ISRC, ISNI): OK
  • Juha: 
   • Tietohuoltokomitean ja muiden vaikutustahojen prosessien esittely → mahdollinen suunnitelma Standardipalvelun perustamiseksi Kansalliskirjastoon → 2019
   • Ajanilmauksien yhdenmukaistaminen, odotetaan RDA:n uuden version ratkaisua ajanjaksosta
   • Kielikoodien soveltaminen: ISO 639-1  (kaksinumeroiset) / BCP 47 (mahdollistaa kielen ilmaiseminen lisäksi maantieteellisen kohdistuksen ja kirjoitusjärjestelmän kohdistuksen) käyttö kentässä 041:
    • Osma suosittelee BCP 47 (joka viittaa RFC-standardeihin) käyttämistä, mutta MARCin kiinteämittaiset kentät tai kirjastojärjestelmät eivät tue käyttöä
    • Kuvailustandardiryhmä voi antaa lausunto MACille, mutta odotetaan kansainvälistä MARC 21 -ratkaisua
    • Kuvailustandardiryhmä ei ota kantaa standardiin toistaiseksi
   • tutkimusdatan standardien esittelyt, URN- ja PID-esittely → 2019 
 • RDA-kommentointiprosessi:
  • Ei 2018 aikana 
  • Kuvailusääntöpalveluun saapuneiden muutosehdotusten käsittely
  • Muiden maiden kommenttien käsittely
 • RDA:n uusi versio:
  • Prosessin suunnittelu ja muutosprosessin kuvaus (esim. termimuutosten osalta), hyödynnetään Kuvailusääntöpalvelun työstöä 
  • Linjausten ja esimerkkien päivitys: joulukuussa työskentelyprosessin läpikäynti, → työstö 2019
 • Ryhmän ja kuvailustandardien roolin selkeyttäminen:
  • Suhteet kuvailuryhmien välillä, kuvailuasioiden päätöksenteko- ja käsittelyprosessin kuvantaminen (OKM:n toive) Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokoukseen 28.11.2019: KUVAT ja vain puhuttava osuus
  • Jatkettava jalkautusprosessin käsittelyä → 2019
  • Esittely Kuvailustandardiryhmästä AMKIT-konsortion kuvailun kehittämispäivässä 15.2.2018
  • Esittely Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa keväällä 2018

 • Muun metatiedon ohjeistuksiin tutustuminen: