Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uuden kokoonpanon nimittäminen 
 • Kuvailun keventäminen: kevyt versio RDA:sta
 • Kirjastojärjestelmän hankintatilanne
 • Ajanilmauksien yhdenmukaistaminen (kuukausi ja päivä):
  • Tammikuun kokoukseen
  • Juha H. mukaan 
 • Työohjeiden/sovellusohjeiden läpikäynnistä (Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu) nousseiden linjausten sisällyttäminen RDA Toolkitiin