Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RDAMARC 21 / tiedonlähdeOhjetekstit, esimerkit, uudet tärkeät asiatYdinelementit (0.6) / LinjauksetTEMK
000 Nimiö

Levy

mparvoselitys
06mtietueen tyyppi: elektroninen aineisto
07mtietueen bibl. taso: monografia
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18i

luettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys


Päivittyvä verkkopeli

mparvoselitys
06mtietueen tyyppi: elektroninen aineisto
07itietueen bibl. taso: päivittyvä
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18iluettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys

Lautapeli

mparvoselitys
06rtietueen tyyppi: esine
07mtietueen bibl. taso: monografia
09atietueen merkistö: UCS/Unicode (UTF8)
174koodaustaso: välitaso (Melindan suositeltu kuvailutaso)
18iluettelointisäännöt: RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys

007 Ulkoasua koskevat informaatiokoodit


Videopeli

mparvoselitys
00caineistoluokka: elektroninen aineisto
01b/d/o/r/zaineiston erityismääre: piirikotelo / levyke / optinen levy / suorakäyttö, online / muu
03cväritys: värillinen
04g/zmitat: 12 cm / muu
05aääni: tuottaa ääntä

LautapeliLauta- tai korttipeli

mparvoselitys
00zaineistoluokka: määrittelemätön
01uaineiston erityismääre: määrittelemätön
 • 6.11.1.1 Ekspression kieli
 • 6.11.1.2 Tiedonlähde
 • 7.12 Sisällön kieli
 • 7.12.1.2 Tiedonlähde

008 informaatiokoodit
Painetut pelit 008 (BK)
Konsolipelit: 008 (CF)
Lautapelit 008 (VM)

OPAC-fasetoinnin vuoksi täytettävä tarkasti mm. kohderyhmä.


mparvoselitys
06s/t

julkaisuajan tyyppi

s = yksi vuosi
t = vuosi + tekijänoikeusvuosi

07-10<1234>julkaisuvuosi 1. vuosiluku
11-14<1234>julkaisuvuosi 2. vuosiluku, tekijänoikeusvuosi tai 9999, jos päivittyvä
15-17<xxx>julkaisumaa MARC 21 Maakoodit -listalta
22j / g / e

kohderyhmä:

j = lapset ja nuoret
g = kaikenikäisille sopiva
e = aikuiset (K18)

23q / o

ilmiasu: paikalliskäyttöinen tallenne / verkkoaineisto

26gVideopelit: elektronisen aineiston tyyppi: peli (vrt. lautapelit mp. 33)
28#virallisjulkaisu: ei virallisjulkaisu
33gLauta- ja korttipelit : Visuaalisen aineiston tyyppi = peli (vrt. videopelit mp 26 )
35-37<xxx>kolmikirjaiminen MARC 21 Kielikoodi: ensimmäinen po. sama kuin 041‡a-osakentässäE M
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
020 ISBN
Tiedonlähde: Mikä tahansa

ISBN-tunnus merkitään, jos sellainen on

020 ## ‡a 978-91-86359-15-7

YdinelementtiM
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
024 Muut standarditunnukset
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Yleensä EAN- / GTIN- / UPC-tunnus. Myös pelialustaan liittyvät tunnukset kuten CUSA, BLES, RVL

024 3# ‡a 9771444875007
(kyseessä EAN-, GTIN-tunnus)

024 8# ‡a CUSA00600
(PlayStationille tyypillinen)

024 8# ‡a RVL-RMKE-USA-BO ‡q levy
(Wii-levyille)

024 8# ‡a RVL P RMKE USZ ‡q tekstiliite
(Wii-levyissä)

Ydinelementti, SKL-linjausM
 • 2.15 Manifestaation tunniste
 • 2.15.1.2 Tiedonlähde
028 Julkaisijan tunnus
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Ensin julkaisija (‡b), sitten julkaisijan tunnus (‡a)
Jos kyseessä jakajan tunnus, niin 1. indikaattorin arvo 6

028 51 ‡b Ubisoft ‡a 333036
028 51 ‡b Tactic ‡a 02752
(Huomaa 1. indikaattorin arvo po. 5)

Ydinelementti, SKL-linjausM
 • 6.11.1.1 Ekspression kieli
 • 6.11.1.2 Tiedonlähde
 • 7.12Sisällön kieli
 • 7.12.1.2 Tiedonlähde
041 Kielikoodi
Ks. myös 546

Kielet

 • ‡a = pelissä puhutut kielet
 • ‡j = pelin tekstitykset
 • ‡g = liiteaineiston kieli
 • ‡h = alkukieli, jos sisältää käännöksiä

041 0# ‡a eng ‡g eng
(liitteenä englanninkielinen käyttöopas)

YdinelementtiE

049 Suomalainen kenttä : tarkastusnumero
ks. myös kenttä 506

Tarkastukseen liittyviä tietoja osakenttä ‡c
Pakollinen lainausjärjestelmiä varten (ikarajat.fi)
(katso myös suositusikäraja 521-kenttä)

Tietyissä erityistapauksissa tallenne voi olla vapautettu ikärajaluokittelusta, silloin tietueeseen ei tehdä mitään merkintää. (MARC 21 -sovellusohje (RDA))

049 ## ‡c K18

049 ## ‡c S
(S-koodia käytetään myös K3-merkityistä)


M
100 Pääkirjaus henkilön nimi (warning)

Katso 19.2.1.1 linjaus: Lauta- ja roolipelien suunnittelijat merkitään teoksen tekijäksi. Käytettävä suhdetermi on designer.
(warning) Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä RDA 6.27.1.3

100 1# ‡a Mannerla, Kari, ‡e designer.
245 1# ‡a
Afrikan tähti
(pelien suunnittelijat = designer)


T
110 Pääkirjaus yhteisönnimi (warning)

Katso 19.2.1.1 linjaus: Lauta- ja roolipelien suunnittelijat merkitään teoksen tekijäksi roolilla designer.
(warning) Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä RDA 6.27.1.3

110 2# ‡a Oppi & ilo, ‡e designer.


T
 • 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
 • 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
 • 6.2.2.2 Tiedonlähde
130 Ensisijainen nimeke (Preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)

130-kenttää tarvitaan, jos kuvailtava manifestaatio on käännös tai se on aikaisemmin julkaistu toisella nimellä.

Myös silloin, jos on useita samannimisiä teoksia, tarvitaan 130-kenttä. Samannimisiä teoksia erottamaan käytetään muototermejä peli, videopeli, ks. Metatietosanasto

Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso RDA 6.2.2).

130 0# ‡a Cars 3 (videopeli)
245 10 ‡a Cars 3 :PS4 /‡c ...
(On olemassa myös samanniminen elokuva.)

Ydinelementti

Pakollinen teoksen kuvailussa, mutta ei tallenneta aina MARC 21 -formaatilla tallennettavaan bibliografiseen kuvailuun ks. tarkemmin MARC 21 -formaatin sovellusohjeessa (130 kenttä).


 • 2.3.2 Nimeke
 • 2.3.3  Rinnakkaisnimeke
 • 2.3.4 Muu nimeketieto
 • 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
 • 2.4 Vastuullisuustiedot
 • Liite A Isot alkukirjaimet
 • 2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde, suomalainen linjaus
 • 2.3.2.7 Versioiden nimien sisällyttäminen päänimekkeeseen
 • 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
  Anchor
  Liikkuva kuva
  Liikkuva kuva

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Ensisijainen tiedonlähde:
Videopelit:
SKL-linjaus: Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään nimekkeen sisältävää, manifestaatioon painettua tai pysyvästi kiinnitettyä etikettiä mieluummin kuin alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä. Tämä vaihtoehto ei koske tekstiliitteessä tai kotelossa olevia etikettejä.

Lautapelit: aineisto itse

Versioiden, osien ja lisenssien nimet sisällytetään päänimekkeeseen

Hakutietojen muodostaminen:
Liikkuva kuva: Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä

Konsolipelin versioiden nimekkeet:
Merkitse version nimi osaksi päänimekettä osakenttään 245‡a pelialan vakiintuneen käytännön mukaisesti,
Laita myös osan numerot osaksi päänimekettä
Muu nimeketieto:
Muun nimeketiedon tulee olla samasta lähteestä kuin päänimekkeenkin.
Alanimeke:
Merkitse pelialusta  alanimekkeeksi osakenttään 245‡b siinä muodossa, missä se esiintyy päänimekkeen yhteydessä, koska se on pitkäaikainen kansallinen käytäntö.
Toista pelialustan nimeä tarvittaessa, mikäli peliä voi pelata useammalla eri konsolilla ja julkaisussa on mainittu useamman konsolin nimi.
Laita eri pelialustojen nimien välimerkeiksi ( : ) eli tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki.
Alanimekkeeksi voit merkitä myös esimerkiksi pelistä toiseen toistuvan alanimekkeen.
Päänimekkeeseen liittyvät välimerkit
Jäljennä päänimekkeeseen liittyvät välimerkit pelialan vakiintuneen käytännön mukaisesti päänimekkeen yhteyteen lisäämään selkeyttä (alla esimerkkinä kaksoispiste päänimekkeen yhteydessä).
Isojen kirjainten käyttö:
Noudata kuvailussa käytetyn kielen/kirjoitusjärjestelmän käytäntöä.
Vastuullisuustiedon osakentässä 245‡c  tulee olla samasta tiedonlähteestä kuin päänimekkeen. Jos ei selkeää vastuullisuusmerkintää päänimekkeen yhteydessä ei ole, käytä kenttää 508.

245 10 ‡a Plants vs. Zombies GW2 :b PS4 / ‡c developed by PopCap Games.
246 30 ‡a Plants vs. Zombies
246 3# ‡a Plants versus Zombies
246 30 ‡a GW2
246 3# ‡a Garden warfare 2
(Pelialustan nimi vakiintuneen suomalaisen käytännön mukaan alanimekkeeksi)

245 10 ‡a Diablo III: reaper of souls :‡b PS4.
246 3# ‡a Diablo 3
246 30 ‡a Reaper of souls
(Päänimekkeeseen liittyvät osatiedot ja välimerkit merkitään pelialan vakiintuneen käytännön mukaan päänimekkeen yhteyteen)

245 10 ‡a F1 2019 : ‡b the official videogame : PS4.
(Pelistä toiseen toistuva alanimeke ja pelialusta alanimekkeinä)

245 00 ‡a Planet coaster :‡b Xbox Series X  : Xbox One /‡ c developed by...
(peli on pelattavissa sekä uudemmalla että vanhemmalla Xbox-pelikonsolilla, molemmat pelialustat alanimekkeinä)

Ydinelementti:

Päänimeke, rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto.

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä.


 • 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
 • 2.3.4 Muut nimeketiedot
 • 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
 • 2.3.6 Varianttinimeke
 • 2.3.8 Myöhempi nimeke
 • 2.3.4.2 Tiedonlähde
246 Muut nimekkeet
Tiedonlähde: aineisto itse

Käytä kentän 245 ohella, mutta ei yksinään.
Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy ‡i-osakentässä käytettäviä fraaseja

246 13 ‡i Avattu nimeke: ‡a Plants versus Zombies250 Painosmerkintö

Tiedonlähde:
a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2)
b)jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2.)
c)jokin muu kohdassa 2.2.4. määritelty tiedonlähde

Jäljennetään suoraan aineistosta, ei lyhennetä

250 ## ‡a Ten year anniversary edition.

250 ## ‡a Version 1.2.


YdinelementtiM

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: aineisto itse (järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Jäljennä suoraa aineistosta.

264 #1 ‡a Frankfurt a. M. : ‡b Nintendo, ‡c [2010]
264 #4 ‡c ©2009

264 #1 ‡a Redmond, CA : ‡b Nintendo of America, ‡c 2000.

264 #1 ‡a Pori : ‡b Tactic, ‡c [2016]
264 #4 ‡c ©2016 

YdinelementtiM
 • 3.4 Laajuus
 • 7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen,
 •  lyhenteet ks. suom. linjaus Liite B
 • 7.17.1.4 Värillisyys
 • 7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen
 • 3.4.1.2 Laajuuden tiedonlähde
 • 7.22.1.2 Keston tiedonlähde
 • 7.17.1.2 Värillisyyden tiedonlähde
 • 7.18.1.2 Äänisisällön tiedonlähde
300 Ulkoasu
Tiedonlähde aineisto itse

Laajuuden yksikkö, värillisyys, äänet: merkitse ilman lyhenteitä.

Äänisisällöstä käytettävät termit:  äänetön / ääni

Koko ei ole ydinelementti, mutta voit merkitä sen.

300 ## ‡a 1 tietolevy :‡b värillinen, ääni

300 ## ‡a 1 tietolevy :‡b värillinen, ääni + ‡e 1 pikaopas (2 sivua)

300 ## ‡a 1 piirikotelo :‡b värillinen, ääni
( Esimerkiksi Nintendo DS)

300 ## ‡a 1 muistikortti (Nintendo Switch) : ‡b värillinen, ääni ; ‡c 3 x 2 x 0,5 cm ‡f kotelo ‡g 17 x 11 x 1 cm
(
Nintendo Switchissä tallennetyyppi on SD-muistikortti)

300 ## ‡a 1 lautapeli + ‡e 2 sääntövihkoa (12, 15 sivua)

300 ## ‡a 1 lautapeli (useita osia kotelossa) + ‡e 1 sääntövihko

(Lisäksi 500 kenttään huomautus pelin sisältämistä osista)

300 ## ‡a 1 palapeli

300 ## ‡a 100 pelikorttia + ‡e 1 sääntölehti

Ydinelementti tietyin ehdoin.
 • 6.9 Sisältötyyppi
 • 6.9.1.2 Tiedonlähde
336 Sisältötyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa.

Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Content Types ja Metatietosanasto, Ekspressio, Sisältötyyppi

Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli: Nimiö mp 06 = m = elektroninen aineisto

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Esim. Nindendo 3DS- ja virtuaalitodellisuuden pelit
336 ## ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Jos pelissä on sekä 2D- että 3D-versiot:

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent

Lautapeli: Nimiö mp 6 = r = esine

336 ## ‡a kolmiulotteinen muoto ‡b tdf ‡2 rdacontent

Korttipeli: Nimiö mp 6 = r = esine

336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent

YdinelementtiE
 • 3.2 Mediatyyppi
 • 3.2.1.2 Tiedonlähde
337 Mediatyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.
Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Media Types, Metatietosanasto, Manifestaatio, Mediatyyppi
Termit löytyvät Alephin /  Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli:

337 ## ‡atietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia

Lautapeli, korttipeli:

337 ## ‡akäytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia


Lisäydinelementti
(3.2 linjaus)

 • 3.3 Tallennetyyppi
 • 3.3.1.2 Tiedonlähde
338 Tallennetyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytä valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Carrier Types, Metatietosanasto, Manifestaatio, tallennetyyppi
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

Videopeli:

338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
338 ## a muistikortti $b ck $2 rdacarrier

Lautapeli:

338 ## ‡a objekti ‡b nr ‡2 rdacarrier

Korttipeli:
338 ## ‡a kortti ‡b no ‡2 rdacarrier

YdinelementtiM
 • 3.16.2 Äänen tallentamisen tapa
344 Äänen ominaisuudetEi pakollinen
344 ## ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡2 rda

M
 • 2.12.2 Sarjan päänimeke
 • 2.12.2.2 Tiedonlähde
490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa
Tiedonlähde: aineisto itse

Ilmoita sarjan ja alasarjan numerointi tiedonlähteessä merkityssä muodossa (jäljennä lähteestä)

490 0# ‡a Nintendo selects

YdinelementtiM
 • mm. 2.17 Huomautukset manifestaatiosta
 • 2.17.3 Huomautus nimekkeestä,
 • 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta
 • 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
 • 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
500 Yleinen huomautus

RDA 2.17: yleinen huomautus: suosittelemme laittamaan pelaajien lukumäärän ja pelin osiin liittyviä lisätietoja

Videopeli:

500 ## ‡a 1–2 pelaajaa, online: 2–24 pelaajaa.
500 ## ‡a Vähintään 4 pelaajaa.

Lautapeli: huomautukset pelaajien määrästä, pelin fyysisistä osista:

500 ## ‡a Vähintään 2 pelaajaa.
500 ## ‡a
2–4 pelaajaa.
500 ## ‡a Kotelon kansitekstin mukaan sisältää osat: pelilauta ; 6 pelinappulaa ; 150 korttia (93 kysymyskorttia, 50 tapahtumakorttia, 6 räpyläreittikorttia, ensilanttikortti) ; noppa ; säännöt.


M
 • 4.4
 • 4.4.1.3 Saatavuus
 • 4.4.1.2 Tiedonlähde
506 Huomautus pääsyrajoituksista
Mistä tahansa lähteestä
ks. 049-kenttä

Aineiston käyttöön saamiselle asetettuja rajoituksia

506 1# ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.
506 0# ‡a Sallittu kaikenikäisille.


M
 • 7.24 Taiteelliseen ja/tai tekniseen toteutukseen osallistujat
508 Huomautus tuotantoon osallistujista
Mistä tahansa lähteestä

Pelin kehittäjistä tieto tähän kenttään, jos sitä ei ole 245‡c -kentässä.

508 ## ‡a Pelin kehittänyt Rovio.


M
 • 7.7 Perusohjeet kohderyhmän merkitsemisestä
521 Huomautus kohderyhmästä

Kenttää käytetään, kun halutaan määritellä, millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohteen sisältö soveltuu.
Kentässä käytettäviä ilmaisuja löytyy Metatietosanastosta kohdasta  Kohderyhmä
(vertaa kentät 049 ja 506, joihin kirjataan kohderyhmää koskevat velvoittavat ikärajat)

521 1# ‡a Ikäsuositus: 3-7 -vuotiaille.
(Lautapeli)
  • 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
 • 3.20.1.2 Tiedonlähde
538 Huomautus järjestelmävaatimuksista
Tiedonlähde aineisto itse; merkitään ne vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta tai ilmeisestä.

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset: tarkoittaa laitteita tai järjestelmiä, joita tarvitaan analogisen, digitaalisen tms. aineiston käyttämiseen, toistamiseen jne.
Konsolin merkitseminen ei ole pakollista kenttään 538, jos se on ilmeistä. Käytä sen sijaan 753-kenttää.

538 ## ‡a 20 Gt kovalevytilaa.
(Pelikonsolin nimi on jo 245-kentässä)

538 ## ‡a 3360 Mt kovalevytilaa, USB-mikrofoni.
538 ## ‡aPS Vita-tuki.
(Eri ominaisuuksia koskevat ehdot laitetaan omiin kenttätoistumiinsa)

538 ## ‡a ”PS5 upgrade available”.
(Sitaatti suoraa manifestaatiosta, lainausmerkit tarvitaan; RDA: 1.10.3 Sitaatit)

538 ## ‡a XBox One- tai Xbox Series X -pelikonsoli.
(Peli on pelattavissa sekä vanhalla että uudella Xbox-versiolla)


M
 • 6.11 Ekspression kieli
 • 7.12 Sisällön kieli
546 Huomautus kielistä
Mistä tahansa lähteestä

Ääniraitojen, tekstitysten, liiteaineiston kielet

546 ## ‡a Peli: englanti, ranska, italia ; pikaopas: suomi, ruotsi, norja, tanska.


YdinelementtiE

588 Huomautus kuvailun perustasta

588 0# ‡a Nimeke levystä.

588 0# ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

OLAC suosittelee merkittäväksi aina (s. 24-25)
 • 9 Henkilöiden identifiointi
 • 10 Sukujen identifiointi
 • 11 Yhteisöjen identifiointi
 • 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 18.5 Suhteen määritteet
700 / 710Lisäkirjaus – henkilönnimi
Nimet tarkastettava: Asteri (Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmissä käytettävissä), Finto: yhteisönimet, ViafLC Authorities, Libris katalogisering, Agent-tietokanta

700 1# ‡a Clancy, Tom, ‡e alkuperäisidean luoja.

710 2# ‡a Air, ‡e säveltäjä.

Ydinelementti,

suomaalinen linjaus:

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä


 • 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
730 Lisäkirjaus yhtenäistetty nimeke

Viittaukset teokseen

730 4# ‡i Videopelisovituksen perustana (teos): ‡a The hobbit (Elokuva)
730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Cars 3 (Elokuva)
730 02 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Tales of symphonia chronicles.
753 Järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat

Tähän kenttään tieto pelikonsolista, jolla kuvailtava aineisto (manifestaatio) on pelattavissa. Suositellaan käytettäviksi osakenttiä ‡a, ‡0, ‡2
Pelikonsolien nimet listalta: https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/
Jos peli on käytettävissä usella pelikonsolilla, kenttää toistetaan.

753 ## ‡a Sony PlayStation 4 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1071 ‡2 gcipplatform
753 ## ‡a Sony PlayStation 3 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1070 ‡2 gcipplatform
753 ## ‡a Sony PlayStation 2 ‡0 https://gamemetadata.soe.ucsc.edu/platform/1138 ‡2 gcipplatform

Vrt. 538-kenttä ...