Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IIIF-yhteisö on kasvanut muutamassa vuodessa laajaksi kansainväliseksi verkostoksi, jossa on mukana sekä kirjastoja, arkistoja ja museoita että muitakin kuvamuotoisten visuaalisten aineistojen parissa työskenteleviä organisaatioita. Kesäkuussa 2017 Vatikaanissa järjestetty IIIF-konferenssi keräsi noin 200 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Kirjastoverkkopäivien yhteydessä järjestettävän tutoriaalin tavoitteena on tuoda IIIF:n tarjoamat mahdollisuudet sekä suomalaisten kulttuuri- ja tutkimusorganisaatioiden että muidenkin toimijoiden tietoisuuteen.

...