Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilaisuuteen voi ilmoittautua etäosallistujaksi (22.10. mennessä): https://www.lyyti.in/kirjastoverkkopaivat_2019


Tervetuloa!