Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ennen teknisen ohjeen lukemista, suosittelemme tutustumaan Finton ontologioiden käyttöönotto-ohjeistukseen.

 

Excerpt Include
Finto:Tekninen ohje: Finton ja ontologioiden käyttöönotto
Finto:Tekninen ohje: Finton ja ontologioiden käyttöönotto