Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Isojärvi (Multia : järvi)
  • Isojärvi (Multia : kylä)
 • Jos asutun paikan tyyppi on vaihdellut (esim. kylä-kunta), eikä samannimistä, samalla alueella sijaitsevaa luonnonmaantieteellistä paikkaa ole auktorisoitu, voidaan tarkenne jättää pois. Paikan tyypistä tehdään huomautus.
  • Tulemajärvi Huomautus: Historiallinen Aunuksen Karjalan kunta, nykyisin kylä Prääsän piirissä Karjalan tasavallassa.
  •  Jos myös luonnonmaantieteellinen paikka on auktorisoitu, merkitään tarkenteeksi laajin soveltuva tyyppitarkenne, esim. (kunta).
 • Kaupunginosille ja kaduille (mutta ei valtateille) lisätään aina sulkutarkenteeksi kaupungin nimi
 • Jos paikalle tarvitaan sulkutarkenteeksi yläkäsite, jolla on jo sulkutarkenteena paikka, tarkenteet yhdistetään yksien sulkujen sisään pilkulla erotettuna järjestyksessä pienempi, suurempi.