Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(4) vapaamuotoisena sanallisena huomautuksena (esimerkiksi "AD-ketjun jäsenet ja asiakkaat", "Kuntoliikunnan keskusliiton jäsenet", "Taso: alkeistaso") tai rakenteistettuna YSOsta valituin kohderyhmää täsmällisimmin kuvaavin termein (esimerkiksi "lapset (ikäryhmät)", "adoptiovanhemmat", "sokeat", tuomarit").

...