Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Sagen lehdissä 200 GBP:n kirjoittajamaksusta kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 1600 GBP. Alennus koskee seuraavia Sagen lehtiä: Sagen lehdet_alennettu APC-maksu

...