Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • HUOM! Linjausten päätösprosessi ja ylös kirjaaminen on kesken. Puutteita on osittain merkitty tekstiin punaisella värillä. Myös muutokset nykyisiin linjauksiin ovat mahdollisia.

Kehityslinjauksissa esiintyvät termit määritelmineen

Käsite

Käsite on tiedon yksikkö. Ontologiamaailmassa käsitteet ja niiden väliset suhteet pyritään identifioimaan ainutkertaisin URI-tunnistein. Samaan käsitteeseen voidaan viitata usealla eri termillä, esim. eri kielisillä termeillä.

Käytettävä termi

Jokaisella ontologian käsitteellä on käytettävä termi. Käytettävä termi on se muoto, jota käsitteestä käytetään kuvailussa. Fintossa käytettävä termi ilmaistaan SKOS-kielen ominaisuudella skos:prefLabel.

Korvattu termi

Käsitteellä voi olla käytettävän termin ohella myös yksi tai useampi korvattu termi. Fintossa tämä ilmaistaan ominaisuudella skos:altLabel.

Yläkäsite-alakäsite-suhde

Yläkäsite-alakäsite-suhdetta nimitetään myös geneerisen hierarkiasuhteeksi. Fintossa alakäsitteen suhde yläkäsitteeseen ilmaistaan alakäsitteessä ominaisuudella skos:broader.  Suhteen käyttö on määritelty tarkemmin kohdassa Hierarkiaperiaatteet.

Osa-kokonaisuus-suhde

Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. Fintossa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. 

Käsitteiden termit

 • Yleiset 

  • Suositeltu termi (prefLabel) on uniikki ihmisluettava tunniste

   • Kahdella käsitteellä ei saa olla samaa prefLabelia samassa ontologiassa

    • Tämä pätee myös YSOn päälle rakennettuihin erikoisontologioihin kokonaisuudessaan, jos käsitteiden välillä ei ole ekvivalenssia. Kahdessa erikoisontologiassa saa kuitenkin olla käsite, jolla on sama prefLabel.

    • Ei päde samassa ontologiassa eri kielten välillä. <Tähän esimerkki>

    • Mikäli erikoisontologiassa on identtinen termi YSOn käsitteen kanssa, mutta merkitys on eri, erikoisontologian käsitteen termi on yksilöitävä esim. sulkutarkenteella. Mikäli sulkutarkenne on tarpeellinen myös YSOn käsitteelle, se lisätään ko. Käsitteelle. Esimerkiksi sekä JUHOssa että YSOssa on käsite “ääni” ja näillä käsitteillä ei ole ekvivalenssia. JUHOssa käsite viittaa äänestämiseen, YSOssa akustiseen ääneen. JUHOn käsite on yksilöitävä esim. sulkutarkenteella.

  • Käsitteellä ei voi olla useampaa prefLabelia samalla kielellä yhden ontologian sisällä.

  • Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. "eläimet – käyttäytyminen"). Tämä koskee sekä suositeltavia termejä että ohjaustermejä. Ketjumuotoisen termin sijaan voidaan käyttää tapauskohtaisesti esim. yhdyssanaa, sanayhdistelmää tai sulkutarkennetta.

   • Esim. YSOn termi "eläimet -- käyttäytyminen" on muutettu muotoon "eläinten käyttäytyminen".

   • Esim. YSOn termit “assimilaatio -- kielitiede” ja “assimilaatio -- sosiologia” on muutettu muotoon “assimilaatio (kielitiede)” ja “assimilaatio (sosiologia)”.

  • Toistaiseksi ei ole linjausta termien yksikkö-monikko-muotojen käytöstä ja muotojen mahdollisesta merkityserosta.

...