Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zoom- ja YouTube-etäyhteydet

Tilaisuuksia on mahdollista seurata Zoomilla. Vanhempia tapahtumien ja koulutusten tallenteita voi katsoa tapahtumasivuilla olevien tallennelinkkien ja Kansalliskirjaston YouTube-kanavan kautta.

Zoom

Suorat lähetykset välitetään Zoom-yhteyden kautta.

Note
titleZoom-etäyhteyksistä

Kansalliskirjasto käyttää Helsingin yliopiston hankkimaa ja CSC:n ylläpitämää Zoomia, joka on turvallinen eikä toimi samoin kuin julkisesti saatavilla oleva Zoom-palvelu. Lisätietoa CSC:n verkkosivuilla: Ajankohtaista tietoa Funet Miitti (Zoom) -palvelusta

Excerpt Include
etaosallistuminen:Webinaariosallistujalle (Zoom)
etaosallistuminen:Webinaariosallistujalle (Zoom)

Etälähetyksiä suositellaan katsottavaksi kiinteällä yhteydellä.

Jos Zoom-yhteyden kanssa on teknisiä ongelmia voit hyvissä ajoin ottaa yhteyttä tietotekniikkasuunnittelija Teemu Kokkoseen (teemu.kokkonen (at) helsinki.fi).

YouTube

Osa tapahtuma- ja koulutustaltioinneista on myöhemmin löydettävissä Melinda-palvelun Tapahtumat ja koulutukset -sivujen kautta. Kansalliskirjaston YouTube-kanavalla on aiempia seminaareja (esimerkiksi Talonmies-Extra-tuokio 5, 1212.3.2020).