Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ehdotukset vuodelta 2017

RDA Toolkitin suuren muutoksen vuoksi lähettämättä jääneet ehdotukset vuodelta 2017:

 

Ehdotus erottuvanimekkeisten musiikkiteosten auktorisoitujen hakutietojen lisäelementteihin (kohtaan 6.28.1.10): 

 • Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston musiikkiluetteloijat
 • Ehdotuksen sisältö (sis. perustelut)
 • Ehdotuksen perustelu: Rikkaamman metatiedon tallentamisen salliminen valinnaisella lisäyksellä ko. sääntökohtaan. 
  • EURIGin päätös:
  • RSC:n päätös:

 

Ehdotus henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen (luvut 9-11) aikaelementtien merkitsemiseen: 

 • Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu
 • Ehdotuksen sisältö: Ehdotetaan ajan merkitsemisen ohjeistuksen väljentämistä niin, että ajan voisi merkitä muullakin tavalla kuin amerikkalaisittain (vvvv kuukausi pp)
 • Ehdotuksen perustelu: RDA:n tekstin kansainvälistäminen
  • Kuvailustandardiryhmän päätös: Lisätään väliaikaisratkaisuna ko. sääntökohtiin linjaukset, joissa suositellaan ISO 8601 -standardin mukaista merkintätapaa: vvvv-kk-pp
  • EURIGin päätös: Saksan kansalliskirjasto on valmistellut paperin samasta aiheesta. Pyritään keskustelupaperin tai muutosehdotuksen lähettämiseen Eurigista RS:Clle v. 2018
  • RSC:n päätös: