Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PäivämääräTermi aiemmin englanniksi Käsite suomeksiKäsite englanniksiYläkäsite suomeksiYläkäsite englanniksi Määritelmä suomeksiMääritelmä englanniksi
5.11.2018 -kirjallinen avustaja     
28.10.2019  sukututkija genealogistEkspression ja toimijoiden väliset suhteet  Relationship Designators for Agents Associated with an Expression henkilö tai yhteisö joka osallistuu teoksen ekspression tekemiseen lisäämällä julkaisuun sukututkimuksellista aineistoa. 
        

...