Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston tilassa Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 12 (3019)

Luonnos ohjelmasta

 • 9.30 - 9.45 Seminaarin avaus /Matti Raatikainen
 • 9.45 - 10.15 Hankintaprojekti /Minna-Liisa Kivinen
  • Aikataulut
  • Projektin eteneminen
 • 10.15 - 11 .15 Markkinatutkimuksen raportti /Nicola Nykopp
 • 11 .15 - 11.10 Tauko
 • 11.10 - 12 Kirjastojen yhteenliittymät ja miten ne otetaan huomioon hankinnassa
  • Nykyisten konsortioiden purkautuminen - Linnea2 konsortio esimerkkinä /Matti Raatikainen
  • Yhteenliittymät tulevan järjestelmän aikana / Minna-Liisa Kivinen
   • Yhteiskirjastot
   • Muut yhteenliittymät
  • Yhteisluettelo, millainen se on ja mitä siltä halutaan (kuvailuympäristö) - kuvailuympäristön
 • 12 - 13 Lounas
 • 13 - 13.20
  • Vaatimusmäärittelyn rakenne
  • Skenaariot
 • 13.20 - 15 Vaatimusmäärittely - työpajat (ei etäyhteyttä)
  • Kokonaisuuksien läpikäynti pienemmissä ryhmissä
  • Vaatimusmäärittelyn kommentointi
  • Skenaariotyöpaja /Matti Raatikainen
   • Riskianalyysi eri etenemisvaihtoehdoista
  • Mitä odotetaan sähköisen aineiston käsittelyltä uudessa järjestelmässä
   • Mitkä ovat ne prosessit, joita pitää uuden järjestelmän hallita
   • Esimerkki käyttötapaukset sähköisen aineiston käsittelystä. Esimerkki siitä, miten joku tietty aineisto käsitellään nykyjärjestelmässä.
  • Kuvailuympäristö, mitä odotetaan kuvailuympäristöltä ml. yhteisluettelo
  • Mitä erityisesti odotetaan uudelta järjestelmältä
 • 15 - 16 Hankintaprojektiin liittyviä juridisia kysymyksiä

Työpajojen tuotosten purku webinaarina 7.6.2017 klo 10 - 11.30?