Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lue lisää tapahtumasivulta ja ilmottaudu ilmoittaudu mukaan: Automaattisesti parempi? - Sisällönkuvailun automatisoinnin mahdollisuuksia