Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

050 04   |a  HV580.F53  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Social pathology. Social and public welfare. Criminology—Emergency management—Relief in case of disasters—Red Cross. Red Crescent—By region or country—Other regions or countries, A-Z—Finland—General works. History")

610 24  |a  Suomen Punainen Risti.  |0  (FIN11)000006980

610 24  |a  Finlands Röda Kors.

610 20  |a  Suomen Punainen Risti  |x  History.

 

Seija Karttusen kirjoittama kirja Suomen liberaalipuolueiden historia Pohjois-Karjalassa 1906–2006. Aiheena Kansallisen edistyspuolueen, Liberaalisen kansanpuolueen, Nuorsuomalaisen puolueen, Suomen kansanpuolueen ja Vapaamielisten liiton historia.

080 1_  |a  329Kansallinen edistyspuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (puolueen nimestä ei ole vakiintunutta kirjainlyhennettä, joten nimi on kirjoitettava auki mahdollisen sekaannuksen välttämiseksi; luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  329LKP  |x  (480)   tai   329Liberaalinen kansanpuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (puolueen nimestä on vakiintunut kirjainlyhenne, jota käytetään, jos sekaannuksen vaaraa ei ole; luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  329Nuorsuomalainen puolue   |x  (480)  |2  1974/fin/1983

080 1_  |a  329KP  |x  (480)   tai   329Suomen kansanpuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (sama)

080 1_  |a  329Vapaamielisten liitto  |x  (480)  |2  1974/fin/1983

610 24  |a  Kansallinen edistyspuolue.  |0  (FIN11)000007710

610 24  |a  Liberaalinen kansanpuolue.  |0  (FIN11)000002507

610 24  |a  Nuorsuomalainen puolue.  |0  (FIN11)000017475

610 24  |a  Suomen kansanpuolue.  |0  (FIN11)000018919

610 24  |a  Vapaamielisten liitto.  |0  (FIN11)000009674

610 24  |a  Framstegspartiet (Finland).     (maantieteellinen sulkutarkenne tarvitaan erottamaan samannimisestä ruotsalaisesta puolueesta)

610 24  |a  Liberala folkpartiet.

610 24  |a  Ungfinska partiet.

610 24  |a  Finska folkpartiet.

610 24  |a  Frisinnades Förbund.


Amerikan suomalaisen evankelis-lutherilaisen kirkkokunnan eli Suomi-synodin perustuslaki: hyväksytty ja vahvistettu ensimmäisessä yleisessä kirkolliskokouksessa 25:nä päivänä maaliskuuta vuonna 1890. Aiheena Amerikan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko(kunta) (engl. Finnish Evangelical Lutheran Church of America), joka tunnetaan myös nimellä Suomi-synodi (engl. Suomi Synod).

610 24  |a  Suomi Synod.  |0  (FIN11)000032618     (Suomalaiset yhteisönimet -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 20  |a  Finnish Evangelical Lutheran Church of America.     (Kongressin kirjaston auktorisoima muoto)


Julkishallinnollinen yhteisö

Jussi Kuusanmäen ja Juhani Piilosen kirjoittama kirja Helsingin kaupunginvaltuuston historia. Aiheena Helsingin kaupunginvaltuuston ja kunnallishallinnon historia.

610 14  |a  Helsingin kaupunginvaltuusto.  |0  (FIN11)000013343     (Suomalaiset yhteisönimet -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 14  |a  Helsinki (Suomi).  |b  Kaupunginvaltuusto.     (RDA:n luvun 11.2.2.5.4 kohdan Poikkeukset alakohdan Julkishallinnolliset yhteisöt ja luvun 11.2.2.14 samoin kuin Hakutietojen lukujen 23.4, 24.3.4 ja 24.13 mukainen muoto, jota ei käytetä ennen kuin Suomalaiset yhteisönimet -sanaston muoto on korjattu vastaamaan luettelointisääntöjä)

610 14  |a  Helsingfors stadsfullmäktige.     (Suomalaiset yhteisönimet -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 14  |a  Helsingfors (Finland).  |b  Stadsfullmäktige.     (RDA:n luvun 11.2.2.5.4 kohdan Poikkeukset alakohdan Julkishallinnolliset yhteisöt ja luvun 11.2.2.14 samoin kuin Hakutietojen lukujen 23.4, 24.3.4 ja 24.13 mukainen muoto)

610 10  |a  Helsinki (Finland).  |b  Kaupunginvaltuusto.

 

ʻAdnān Ḥasan Manṣūrin (عدنان حسن منصور) kirja al-Jāmiʻah al-ʻArabīyah wa-Sūrīyā: dawr bāṭil wa-māl qātil (دور باطل ومال قاتل :الجامعة العربية وسوريا). Aiheena Arabiliiton (arab. جامعة الدول العربية) ja sen jäsenmaiden ja Syyrian arabitasavallan (arab. الجمهورية العربية السورية) väliset suhteet.

043 __   |a  a-sy---  |c  sy

050 14  |a  DS36.2  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "History of Asia—Arab countries—Periodicals. Societies. Serials—League of Arab States")

610 24  |a  Arabiliitto.

610 24  |a  Arabförbundet.

651 _7  |a  Syyria  |2  ysa     yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108829     (Syyrian arabitasavalta on julkishallinnollinen yhteisö ja tallennetaan siksi sen alueen nimellä, jossa yhteisöllä on toimivalta, eikä virallisella nimellään)

651 _7  |a  Syrien  |2  allarsyso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108829

610 20  |a  League of Arab States.

651 _0  |a  Syria  |x  Foreign relations  |z  Arab countries.

651 _0  |a  Arab countries  |x  Foreign relations  |z  Syria.

651 _0  |a  Syria  |x  History  |y  Civil War, 2011-


Nimeään vaihtanut yhteisö

Yrjö Kotivuoren Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Aiheena Kuninkaallisen, sittemmin Keisarillisen Turun akatemian ja Suomen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston opiskelijat.

050 04  |a  LF1705     (LCC:n luokka "Individual institutions—Continental Europe—Finland—Helsingfors (Helsinki). Universitet. Yliopisto")

610 24  |a  Kuninkaallinen Turun akatemia.  |0  (FIN11)000030398

610 24  |a  Keisarillinen Turun akatemia.  |0  (FIN11)000030384

610 24  |a  Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |0  (FIN11)000027828

610 24  |a  Kungliga Akademien i Åbo.  |0  (isni)0000000087791896

610 24  |a  Kejserliga Akademien i Åbo.  |0  (isni)0000000087791896

610 24  |a  Kejserliga Alexanders Universitet i Finland.  |0  (isni)0000000106657554

610 20  |a  Åbo Akademi (1640-1827)  |x  Students  |v  Registers.

610 24  |a  Keisarillinen Aleksanterin yliopisto  |x  Students  |v  Registers.

 

Alayhteisö

Erkki Erkkilän kirja JR 1:n vaiheet 1941–44. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen Jalkaväkirykmentti 1:n jatkosodan ajan historia.

080 #_  |a  356.1JR 1  |x  "1941/1944"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 1.  |0  (FIN11)000037843

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 1.

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 1  |x  History.


Helge E. Wigrenin järjestöhistoriikki Ensivastetoimintaa Hailuodossa jo 10 vuoden ajan: 1994-2004. Aiheena Suomen Punaisen Ristin Hailuodon osaston historia.

610 24  |a  Suomen Punainen Risti.  |b  Hailuodon osasto.  |0  (FIN11)000021393

610 24  |a  Finlands Röda Kors.  |b  Hailuodon osasto.     (alayhteisöllä ei ole ruotsinkielistä nimeä)

610 20  |a  Suomen Punainen Risti.  |b  Hailuodon osasto  |x  History.

 

Jyrki Härkösen tekemä metropoliitta Leon haastattelu Helsingin virkaanastuva metropoliitta Leo tehtävästään: "Haluan nähdä seurakuntien jokapäiväistä elämää". Julkaistu Ortodoksiviesti-lehden numerossa 7/1996. Aiheena ortodoksisen kirkon Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisen autonomisen Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakunta.

610 24  |a  Suomen ortodoksinen kirkko.  |b  Helsingin hiippakunta.

610 24  |a  Ortodoxa kyrkan i Finland.  |b  Helsingfors stift.

610 20  |a  Suomen ortodoksinen kirkko.  |b  Helsingin hiippakunta.

 

Ortodoksisen kirkon autonomisen Moskovan patriarkaatin Helsingissä toimivan Pyhän Nikolauksen seurakunnan verkkosivut. Aiheena kyseinen seurakunta.

610 24  |a  Russkaâ pravoslavnaâ cerkov'.  |b  Moskovskij patriarhat.  |b  Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä.     (ISO 9:1995 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 24  |a  Russkaja pravoslavnaja tserkov.  |b  Moskovski patriarhat.  |b  Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä.     (SFS 4900 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 24  |a  Russkaja pravoslavnaja tserkov.  |b  Moskovskij patriarchat.  |b  S:t Nikolausforsamlingen i Helsingfors.     (ruotsalaista transkribointia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 20  |a  Russkai︠a︡ pravoslavnai︠a︡ t︠s︡erkovʹ.  |b  Moskovskai︠a︡ patriarkhii︠a︡.  |b  Nikolʹskiĭ prikhod v Khelʹsinki.

 

Kaksi samannimistä alayhteisöä

Olli Harisen, Göran Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirja Talvisodan Ässä-rykmentti. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen lokakuussa 1939 perustetun ja vuonna 1940 lakkautetun Jalkaväkirykmentti 11:n eli ns. Ässärykmentin historia.

080 #_  |a  356.1JR 11  |x  "1939/1940"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks.  Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1939-1940).

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 11 (1939-1940).

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1939-1940)  |x  History.


Anelma Vuorion kirja Raatteen pataljoona: I/JR 11:n vaiheita jatkosodan ensimmäisen kuukauden aikana. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen 10.6.1941 perustetun ja lokakuussa 1944 lakkautetun Jalkaväkirykmentti 11:n I pataljoonan historia.

080 #_  |a  356.1I/JR 11  |x  "1941/1944"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1941-1944).  |b  Pataljoona, I.

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 11 (1941-1944).  |b  Bataljon, I.

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1941-1944).  |b  Pataljoona, I  |x  History.

 

Nimeään vaihtanut alayhteisö

Roomalaiskatolisen kirkon Turun hiippakunnan käyttöönsä laatima kirkkokäsikirja Manuale seu exequiale s[ecundu]m ritu[m] ac consuetudine[m] alme eccl[es]ie Aboe[n]sis maxima cu[m] dilige[n]tia correctu[m] et emendatu[m] accuratissimeq[ue] reuisum feliciter exorditur eli ns. Manuale Aboense.

610 24  |a  Katolinen kirkko.  |b  Turun hiippakunta.     (koko Suomen kattanut Turun hiippakunta oli osa roomalaiskatolista kirkkoa vuoteen 1536; roomalaiskatolisen kirkon hiippakunnista käytetään luettelointikielen mukaista muotoa)

610 24  |a  Katolska kyrkan.  |b  Åbo stift.

610 20  |a  Catholic Church.  |b  Diocese of Åbo (Finland)  |v  Rules and practice.

 

Matti Taipaleen kirja Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakunnassa vuosina 1627–1763.

610 24  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.     (Turun hiippakunta oli osa Ruotsin (evankelis-luterilaista) kirkkoa vuosina 1536–1809)

610 24  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.

610 20  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.

 

Esko Kilven kirja Kirkon antama alkuopetus Turun hiippakunnassa 1866–1921/Basic Education Given by the Church in the Diocese of Turku 1866–1921.

610 24  |a  Suomen evankelis-luterilainen kirkko.  |b  Turun arkkihiippakunta.  |0  (FIN11)000036044     (Turun hiippakunta korotettiin arkkihiippakunnaksi vuonna 1817)

610 24  |a  Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.  |b  Åbo ärkestift.

610 20  |a  Suomen evankelis-luterilainen kirkko.  |b  Turun arkkihiippakunta.

 

Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen juhlajulkaisu 1834–1934/Gymnastikinrättningens vid Helsingfors universitet festpublikation. Aiheena Suomen keisarillisen Aleksanterin-yliopiston, sittemmin Helsingin yliopiston Voimistelulaitos.

610 24  |a  Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos. 

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.  |0  (FIN11)000038285

610 24  |a  Kejserliga Alexanders Universitet i Finland.  |b  Gymnastikinrättningen.

610 24  |a  Helsingfors universitet.  |b  Gymnastikinrättningen.

610 20  |a  Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.

 

Fiktiivinen yhteisö

Fiktiivisestä yhteisöstä käytetään aineiston ja/tai kuvailukielen mukaista nimenmuotoa.

 

Jody Revensonin kirjan Harry Potter: Magical Places from the Films suomennos Harry Potter: maaginen maailma: Tylypahka, Viistokuja ja muut ihmeelliset paikat. Aiheena Tylypahka.

610 24  |a  Tylypahkan noitien ja velhojen koulu (fiktiivinen yhteisö)

610 24  |a  Hogwarts skola för häxkonster och trolldom (fiktiv institution)

650 #0  |a  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary organization)  |x  Miscellanea  |v  Juvenile literature.     (RDA ei kata fiktiivisiä yhteisöjä, joten LCSH:ssa ne on auktorisoitu aihetta kuvaavina asiasanoina)