Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomaa: Teoksen kieli ei ole lajityyppi-/muototermi, mutta kaunokirjallisuuden osalta tieto kielestä ("englanninkielinen kirjallisuus", "saksankielinen kirjallisuus") tallennetaan tarpeen mukaan omaan paikallistietokantaan sanastotunnuksella "local".

...