Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomaa: Teoksen kieli ei ole lajityyppi-/muototemimuototermi, mutta kaunokirjallisuuden osalta tieto kielestä ("englanninkielinen kirjallisuus", "saksankielinen kirjallisuus") tallennetaan tarpeen mukaan sanastotunnuksella "local".

...