Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Tiedonhallinnan ohjausryhmän seuraava kokous pidetään maanantaina 10.4.2017 klo 13 - 16.30

Vuosi 2017

Kokous 1/2017 (10.4.2017)